Przejdź do głównej zawartości

Posty

OGÓLNOPOLSKI PROJEKT „EKO-SZKOŁA”

Środowisko przyrodnicze, w którym żyje człowiek, jest naszym naturalnym miejscem na Ziemi. Jesteśmy częścią przyrody. Nasze życie i zdrowie zależy od warunków panujących w środowisku. A jak jest? Niestety źle! Zanieczyszczona jest woda, powietrze i gleba, piętrzą się góry odpadów. Efekt cieplarniany, smog, dziura ozonowa, kwaśne deszcze, to już nasza codzienność, słyszymy o tym w telewizji, w radio, czytamy w gazetach i Internecie. A przecież środowisko, które jest zanieczyszczone ma negatywny wpływ na życie wszystkich istot żywych, ma negatywny wpływ na nasze zdrowie. Przebywanie w zanieczyszczonym środowisku przyczynia się do zwiększenia występowania chorób układu oddechowego, zaburzeń układu krążenia, bezsenności, bólu głowy, złego samopoczucia, chorób oczu, reakcji alergicznych ustroju i wielu innych. Co zrobić? Od czego zacząć, aby było lepiej? Trzeba zacząć od „sprzątania” swojego podwórka. Do zatrzymania istniejącego trendu, coraz większej i szybszej degradacji środowiska, potr…
Najnowsze posty

Vademecum Nauczyciela - Biologia

Kochani nauczyciele biologii szkół ponadpodstawowych, będąc na konferencji dla nauczycieli, otrzymałam Vademecum Nauczyciela Biologii, wydane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji. Obiecałam, że podzielę się zawartością tej publikacji, z tymi którzy nie mają do niej dostępu, co własnie czynię.
Publikacja zawiera:
1) Preambuła podstawy programowej kształcenia ogólnego, III etap edukacji: 4-letnie liceum ogólnokształcące oraz 5-letnie technikum
2) Podstawa programowa przedmiotu biologia
3) Komentarz do podstawy programowej przedmiotu biologia
4) Wskazówki metodyczne

Poniżej zamieszczam skany rozdziału nr 3 i 4.

Życzę miłej lektury i pozytywnych wrażeń.Laureaci ogólnopolskich konkursów dla przedszkolaków oraz uczniów klas I-III szkoły podstawowej

W maju b.r. ogłoszone zostały dwa ogólnopolskie konkursy - konkurs na plakat ”Mój przyjaciel" oraz konkurs na zakładkę do książki.        Konkursy tym razem skierowane zostały dla przedszkolaków oraz uczniów klas I - III szkoły podstawowej.          Zorganizowane konkursy są częścią ogólnopolskiego projektu „Stres a nasz mózg – walka do wygrania”. Cały projekt oraz konkursy objęte zostały honorowym patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Starosty Konińskiego, Głównego Inspektora Sanitarnego, Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, grupy SuperBelfrzy, Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie, a także Federację Europejskich Towarzystw Neuronauki FENS z Brukseli oraz Fundację Dana z Brukseli. Patronat medialny sprawuje Głos Nauczycielski oraz TV Wielkopolska.          10 czerwca zebrało się Jury Konkursowe, powołane przez Organizatora. Obrady Jury były długie i bardzo burzliwe, ponieważ wiele prac było bardzo ciekawych i pomysłowych. Wybór prac nagrodzonych był bardzo trudny.

XIV Powiatowe Obchody Światowego Dnia Ziemi

Dzień Ziemi to największe ekologiczne święto, które każdego roku obchodzone jest w 192 krajach świata. W tym roku po raz czternasty w Zespole Szkół Ekonomiczno – Usługowych im. Fryderyka Chopina w Żychlinie odbyły się Powiatowe Obchody Światowego Dnia Ziemi. Cała impreza organizowana była pod honorowym patronatem Starosty Konińskiego oraz Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Do wspólnej organizacji obchodów dołączyło w tym roku Nadleśnictwo Konin. Cała uroczystość przygotowana została zgodnie z hasłem ONZ „Protect our species”, czyli „Chrońmy nasze gatunki”. W czasie obchodów Światowego Dnia Ziemi 2019 szczególną uwagę poświęciliśmy tematom związanym z ochroną różnorodności biologicznej. Jest to temat ważny i szczególnie bliski każdemu człowiekowi, ponieważ każdego dnia mamy styczność z wieloma gatunkami roślin i zwierząt. Niestety okazuje się, że każdego dnia z naszego globu bezpowrotnie znikają jakieś gatunki. Konsekwencją wymierania gatunków, za kilka, kilkanaście, czy kilkadziesiąt lat…