Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z wrzesień, 2019

OGÓLNOPOLSKI PROJEKT „EKO-SZKOŁA”

Środowisko przyrodnicze, w którym żyje człowiek, jest naszym naturalnym miejscem na Ziemi. Jesteśmy częścią przyrody. Nasze życie i zdrowie zależy od warunków panujących w środowisku. A jak jest? Niestety źle! Zanieczyszczona jest woda, powietrze i gleba, piętrzą się góry odpadów. Efekt cieplarniany, smog, dziura ozonowa, kwaśne deszcze, to już nasza codzienność, słyszymy o tym w telewizji, w radio, czytamy w gazetach i Internecie. A przecież środowisko, które jest zanieczyszczone ma negatywny wpływ na życie wszystkich istot żywych, ma negatywny wpływ na nasze zdrowie. Przebywanie w zanieczyszczonym środowisku przyczynia się do zwiększenia występowania chorób układu oddechowego, zaburzeń układu krążenia, bezsenności, bólu głowy, złego samopoczucia, chorób oczu, reakcji alergicznych ustroju i wielu innych. Co zrobić? Od czego zacząć, aby było lepiej? Trzeba zacząć od „sprzątania” swojego podwórka. Do zatrzymania istniejącego trendu, coraz większej i szybszej degradacji środowisk

Vademecum Nauczyciela - Biologia

Kochani nauczyciele biologii szkół ponadpodstawowych, będąc na konferencji dla nauczycieli, otrzymałam Vademecum Nauczyciela Biologii, wydane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji. Obiecałam, że podzielę się zawartością tej publikacji, z tymi którzy nie mają do niej dostępu, co własnie czynię. Publikacja zawiera: 1) Preambuła podstawy programowej kształcenia ogólnego, III etap edukacji: 4-letnie liceum ogólnokształcące oraz 5-letnie technikum 2) Podstawa programowa przedmiotu biologia 3) Komentarz do podstawy programowej przedmiotu biologia 4) Wskazówki metodyczne Poniżej zamieszczam skany rozdziału nr 3 i 4. Życzę miłej lektury i pozytywnych wrażeń.