Przejdź do głównej zawartości

OGÓLNOPOLSKI PROJEKT „EKO-SZKOŁA”Środowisko przyrodnicze, w którym żyje człowiek, jest naszym naturalnym miejscem na Ziemi. Jesteśmy częścią przyrody.
Nasze życie i zdrowie zależy od warunków panujących w środowisku. A jak jest? Niestety źle! Zanieczyszczona jest woda, powietrze i gleba, piętrzą się góry odpadów. Efekt cieplarniany, smog, dziura ozonowa, kwaśne deszcze, to już nasza codzienność, słyszymy o tym w telewizji, w radio, czytamy w gazetach i Internecie. A przecież środowisko, które jest zanieczyszczone ma negatywny wpływ na życie wszystkich istot żywych, ma negatywny wpływ na nasze zdrowie. Przebywanie w zanieczyszczonym środowisku przyczynia się do zwiększenia występowania chorób układu oddechowego, zaburzeń układu krążenia, bezsenności, bólu głowy, złego samopoczucia, chorób oczu, reakcji alergicznych ustroju i wielu innych.
Co zrobić? Od czego zacząć, aby było lepiej? Trzeba zacząć od „sprzątania” swojego podwórka. Do zatrzymania istniejącego trendu, coraz większej i szybszej degradacji środowiska, potrzebne są głębokie zmiany w świadomości każdego człowieka. Ważne jest, aby od najmłodszych lat edukować społeczeństwo, aby każdemu uświadomić, że jego odpowiedzialne działania mogą przyczynić się do zmniejszenia degradacji naszego środowiska. Myśląc o przyszłych pokoleniach, aby miały szanse żyć w czystym środowisku, ważne jest zaszczepienie w każdym człowieku zachowań proekologicznych.

Dlatego działam, tworzę i edukuję w tym zakresie, od wielu już lat.

         Od 2006 roku, wraz z grupą nauczycieli z mojej szkoły, realizuję lokalny ekologiczny projekt „Dzień Ziemi”, który każdego roku objęty jest honorowym patronatem Starosty Konińskiego, a od 2014 roku corocznie również patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Od samego początku, do realizacji tego projektu dołączyła spora grupa ludzi, którym zależy na losach naszej Ziemi. Włączyli się nauczyciele i uczniowie przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych  i ponadgimnazjalnych miasta Konina, powiatu konińskiego, kolskiego, słupeckiego, tureckiego i kaliskiego, mieszkańcy Żychlina i Konina, a także Starostwo Powiatowe w Koninie, Urząd Gminy Stare Miasto, Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie, Nadleśnictwo Konin i Grodziec, Liga Ochrony Przyrody, Fundacja Nasza Ziemia, Geotermia Konin, Spalarnia Odpadów Komunalnych w Koninie, Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich w Koninie, Wyższa Szkoła Infrastruktury i Zarządzania w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Dzięki współpracy wielu ludzi oraz organizacji i podmiotów ze środowiska lokalnego, możliwe jest kształtowanie proekologicznej postawy młodego pokolenia.  
Przez wiele lat mojej pracy w szkole, napisałam i wdrożyłam również inne projekty ekologiczne, które realizowałam w środowisku lokalnym. Jestem autorką czterech nagrodzonych projektów w Narodowym Konkursie Ekologicznym „Przyjaźni Środowisku” pod patronatem Prezydenta RP (ŚP. Lecha Kaczyńskiego oraz Bronisława Komorowskiego): projekt „Rozwijanie wśród uczniów postaw proekologicznych poprzez naukę i zabawę” (2009), „Zdrowo myślimy – ekologicznie czynimy” (2010), „W zdrowym ciele – ekologiczny duch” (2011), „Myślimy globalnie, działamy lokalnie” (2012).
W grudniu 2018 roku, zorganizowałam małą lokalną akcję „Klasowa Wigilia bez plastiku”, Dzięki nagłośnieniu akcji przez: portal „EduGadki.pl, grupę SuperBelfrzy RP, magazyn dla nauczycieli „Sygnał”, Akademicki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli z Łodzi, Warszawski System Doradztwa Zawodowego, Serdeczna21 – Kreatywna Edukacja, Radio RDN Małopolska, MeloRadio, Radio RMF Maxx, Przegląd Koniński, portal LM Konin, akcja obiegła cały kraj. Ponad 300 przewspaniałych nauczycieli  z całego kraju (m.in. z Warszawy, Lublina, Wrocławia, Katowic, Gliwic, Gdańska), zadeklarowało zorganizować „Klasową Wigilię bez plastiku”. Wigilijną akcję bez plastików, promowała również była Minister Edukacji Narodowej, Pani Krystyna Szumilas, pisząc: „Joanna Gadomska, tegoroczna finalistka konkursu Nauczyciel Roku, proponuje akcję na wigilie klasowe. Świetny pomysł i pokazanie, że nie trzeba od razu zmieniać prawa, albo czekać, aż zmiany wejdą w życie. Każdy z nas, każdego dnia może działać na rzecz środowiska. Gratulacje dla Superbelfrów.” Ta ekologiczna akcja, pokazała mi, że w polskich szkołach jest wielu wspaniałych nauczycieli, którzy chcą się włączyć w działania proekologiczne, chcą działać i współpracować.
Jestem głównym pomysłodawcą ogólnopolskiego projektu „Stres a nasz mózg – walka do wygrania” realizowanego w roku szkolnym 2018/2019 przez wielu nauczycieli ze szkół i przedszkoli w całej Polsce. Projekt ten został objęty honorowym patronatem Głównego Inspektora Sanitarnego, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, Starosty Konińskiego, Fundacji DANA z Brukseli, Europejskiego Towarzystwa Neurologicznego FENS z Brukseli, Grupy SuperBelfrzy, Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno – Usługowych w Żychlinie, Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie, Głosu Nauczycielskiego oraz TV Wielkopolskiej.
A teraz przyszła pora na mój pierwszy ogólnopolski projekt ekologiczny. Powstał on z inicjatywy wielu wspaniałych nauczycieli z całej Polski, którzy mają wiele świetnych pomysłów, chcą działać i współpracować.
A więc zaczynamy.


 „EKO – SZKOŁA” to nowy ogólnopolski projekt edukacyjny skierowany do szkół, przedszkoli i placówek edukacyjnych. Powstał, w celu stworzenia sieci placówek, które poprzez współpracę, będę dzielić się pomysłami, jak kształtować ekologiczną świadomość młodego pokolenia.Główne cele projektu „EKO-SZKOŁA” to:
1.  Nadanie problemowi degradacji środowiska właściwej rangi w odbiorze społecznym oraz wywołanie dyskusji na temat jej skutków dla przyszłych pokoleń;
2.  Uświadomienie każdej osobie, że jej mądre decyzje i działania w życiu codziennym, mają wpływ na stan środowiska przyrodniczego;
3.  Poszerzanie wiedzy uczniów/przedszkolaków o tematy z zakresu ekologii i ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem konsekwencji degradacji środowiska dla życia i zdrowia organizmów, które w nim występują;
4.  Pobudzanie uczniów do aktywnego działania na rzecz środowiska, dzięki udziałowi w akcjach, imprezach i innych działaniach proekologicznych, co daje im poczucie posiadania osobistego wpływu na zmiany w stanie środowiska;
5.  Kształtowanie u uczniów postawy ekologicznego Polaka, Europejczyka i obywatela świata, aby poprzez zmiany własnych nawyków, przeciwdziałać degradacji środowiska w środowisku lokalnym, kraju, a także i na świecie;
6.  Poznawanie środowiska lokalnego, w tym miejsc objętych ochroną (np. parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody) oraz lokalizację pomników przyrody w najbliższej okolicy, co pozwala uczniowi zachwycić się pięknem otaczającej przyrody, a także wyzwolić refleksję o konieczności jej ochrony;


Zapraszam do projektu „EKO-SZKOŁA”, aby wspólnie poprzez naukę i zabawę zwiększać wiedzę i świadomość uczniów/przedszkolaków odnośnie właściwych postaw proekologicznych.


Projekt „EKO-SZKOŁA” to roczny projekt, którego kolejne edycje kontynuowane będą w następnych latach.

Organizatorem projektu jest Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych im. Fryderyka Chopina w Żychlinie.

Projekt objęty jest honorowym patronatem: (jestem w trakcie oczekiwania na potwierdzenie patronatu kilku instytucji; jak tylko pojawią się patronaty, będę o tym fakcie na bieżąco informować).

Projekt skierowany jest dla przedszkoli, szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych oraz placówek edukacyjnych z terenu całej Polski.

Do projektu zapraszam nauczycieli różnych przedmiotów, którzy wraz ze swoimi uczniami, klasą, grupą projektową realizować będą działania kształtujące postawy proekologiczne.

Idea projektu opiera się na promowaniu postaw proekologicznych, dlatego też zadanie projektowe polega na zorganizowaniu przez nauczyciela i jego uczniowską grupę/klasę projektową, kilku przedsięwzięć ekologicznych na terenie szkoły, skierowaną dla uczniów, rodziców, nauczycieli z własnej szkoły. Do udziału w swoich akcjach można oczywiście zaprosić całą swoją szkołę, inne szkoły, mieszkańców własnej miejscowości  oraz organizacje ze środowiska lokalnego. 

Każdy nauczyciel, zgłoszony do projektu zobowiązuje się przygotować wraz z uczniami/ grupą projektową następujące działania:
1)    akcję ekologiczną (np. sprzątanie świata, piknik ekologiczny, sadzenie lasu);
2)    imprezę lub wydarzenie o tematyce ekologicznej (np. Dzień Lasu);
3)    szkolny konkurs z zakresu ekologii i/lub ochrony środowiska (np. konkurs wiedzy, na plakat, literacki);
4)    gazetkę na holu szkoły/przedszkola lub w klasopracowni z zakresu ochrony środowiska;
5)    zbiórkę odpadów (np. elektrośmieci) lub żywności (np. dla zwierząt ze schroniska);
6)    wystawę ekologiczną (np. wystawę plakatów ekologicznych wykonanych przez uczniów/ przedszkolaków);
7)    filmik lub prezentację multimedialną z zakresu ochrony środowiska;
8)    lekcję w terenie/zajęcia terenowe/wycieczkę przyrodniczą;
9)    lekcję/zajęcia/warsztaty na wybrany temat z zakresu ochrony środowiska;
10) ulotkę/broszurkę/komiks skierowaną dla pozostałych uczniów, z zakresu zmian nawyków w życiu codziennym dla dobra przyrody (np. gospodarka odpadami, oszczędzanie wody);

Zachęcam do organizacji licznych innych przedsięwzięć z zakresu ekologii i ochrony środowiska, na terenie swojej szkoły/placówki, które nie zostały ujęte w powyższych punktach.

Nie narzucam z góry tematyki lekcji, warsztatów, imprez czy akcji, bo w zależności od wieku grupy projektowej, podejmowana tematyka będzie różna. Wierzę mocno w kreatywność nauczycieli i wiem, że wpadniecie na świetne pomysły (a gdyby ich czasami zabrakło, to zapraszam do grupy „Eko-Szkola”, ale o tym za chwilę.)

Zgłoszenie szkoły/przedszkola/placówki do udziału w I edycji projektu „EKO-SZKOŁA’’ należy przesłać do 15 października na adres projekt-eko-szkola@wp.pl
wg poniższego wzoru:

I edycja projektu „EKO-SZKOŁA”
Imię i nazwisko nauczyciela …………………………………………………………………
Nazwa szkoły ………………………………………………………………………………….


Projekt trwa od 15 września 2019 do 15 maja 2020 roku

Do 30 maja 2020 r. należy przesłać na adres projekt-eko-szkola@wp.pl „Raport końcowy” (wiem, wiem, nauczyciele nie mają czasu pisać sprawozdań, gdyż wolą tworzyć i działać, ale nie oczekuję żadnych mega długich wypracowań). „raport końcowy” zawierać powinien krótkie podsumowanie zrealizowanych przedsięwzięć (kiedy, gdzie, co się działo) oraz dwa/trzy zdjęcia, z każdego działania.

Po rocznej współpracy zgłoszony nauczyciel/szkolny koordynator projektu, który zrealizował działania z zakresu ekologii i ochrony środowiska oraz przysłał „Raport końcowy” otrzyma tytuł „PROMOTOR EKOLOGII 2020”.

Grupie projektowej/klasie przyznany zostanie tytuł „EKO-GRUPA 2020”/ „EKO-KLASA 2020”.

Każdej placówce, w której w akcje i działania przygotowane przez grupę projektową, zaangażowana zostanie również społeczność przedszkola lub szkoły, przyznany zostanie tytuł „EKO-SZKOŁA 2020”/ ‘’EKO-PRZEDSZKOLE 2020’’ / „EKO-PLACÓWKA 2020”.

W celu ułatwienia kontaktu wszystkich uczestników projektu (nauczyciele/koordynatorzy) oraz wymiany doświadczeń przy realizacji działań ekologicznych, zapraszam do dołączenia do grupy na fb „EKO-SZKOŁA”.

Przygotowana została również strona na fb „EKO-SZKOŁA”, na której zamieszczone będą Państwa działania i relacje, z poszczególnych etapów realizacji projektu, w celu zaprezentowania ich przed szerokim gronem, jako źródło wzajemnej inspiracji.

Gdyby pojawiły się pytania w związku z projektem to proszę o kontakt drogą mailową: projekt-eko-szkola@wp.pl lub poprzez naszą grupę
Zapraszam do projektu,
Joanna Gadomska
(Biologia z Blondynką)
Komentarze

 1. Czy w roku szkolnym 2020/21 projekt bedzie kontynuowany?
  Pozdrawiam
  Marzena

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dzień dobry. Tak oczywiście, projekt będzie kontynuowany. Właśnie zamieszczam informację o II edycji. Zapraszam serdecznie.

   Usuń
 2. Ciekawy projekt ciekawe jak to wyjdzie w praktyce ale trzymam kciuki aby taki system miał sens!
  https://niupak.eu/kategoria-produktu/eko-bio/

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dziękuję za trzymanie kciuków. I edycja się udała, właśnie rozpoczynamy II edycję.

   Usuń
 3. Czy mogę jeszcze dołączyć do projektu?


  OdpowiedzUsuń

Publikowanie komentarza

Popularne Posty

Tydzień Uczniowskiej SuperMocy - co to, po co i dlaczego?

Co to jest Tydzień Uczniowskiej SuperMocy? Tydzień Uczniowskiej SuperMocy to tydzień, podczas którego chciałybyśmy zaproponować, aby w każdej szkole, klasie zorganizowane zostały zajęcia, warsztaty, gry i zabawy, podczas których uczniowie mieliby szansę poznać siebie oraz swoje mocne strony. Po co zaproponowałyśmy Tydzień Uczniowskiej SuperMocy? Pytaliście kiedyś uczniów, co jest ich mocną stroną? W czym są najlepsi? Co najlepiej robią? Co w sobie lubią? Co uważają za swoje największe osiągnięcie?   Długo czekaliście na odpowiedzi? A pytaliście kiedyś swoich uczniów o ich słabe strony, w czym są niedoskonali, z czym sobie nie radzą, co jest ich największym niepowodzeniem? I co, tak samo długo czekaliście na odpowiedzi? Otóż to, uczniowie, zdecydowanie szybciej i łatwiej potrafią mówić o swoich słabych stronach, niż o mocnych, dużo więcej potrafią wymienić słabych stron niż mocnych (słabych 10, może więcej a mocnych 1 może 2). Poprzez akcję Tydzień Uczniows

Wielka biologiczna gra o NEURONY

Na czas, kiedy edukacja przeniosła się ze szkoły do domu proponuję moim uczniom „Wielką biologiczną grę o NEURONY” Koronawirus zmienia oblicze obecnej edukacji. Najbliższe tygodnie, to czas, gdy edukacja odbywać się będzie w troszkę inny sposób. Pomimo tego, że zamknięte są szkoły, to wcale nie znaczy, że nie można teraz zdobywać nowej wiedzy. Oczywiście, że można, tylko troszkę w inny sposób. Jak grzyby po deszczu, powstają platformy edukacyjne do nauki każdego przedmiotu, z łatwym, bezpłatnym dostępem dla każdego ucznia, niezależnie od poziomu nauczania. Korzystajcie z nich, jeżeli tylko możecie. Cieszę się również z faktu, że nauczyciele także działają, tworzą i nagrywają lekcje on-line, aby każdy uczeń mógł poczuć się jak w szkole. Sama znam wielu takich cudownych belfrów, którzy już lada dzień wystartują ze swoimi lekcjami w wirtualnej klasie, i prawdę mówiąc, już się nie mogę doczekać tych lekcji. A ja? Czy też przygotuję takie lekcje? Być może TAK. Jestem TIK