Przejdź do głównej zawartości

"Rozważania o Europie" z VIP-ami

Dnia 22 września 2017 r., o godz. 11.00, w kompleksie sportowo – dydaktycznym Zespołu Szkół Ekonomiczno – Usługowych im. Fryderyka Chopina w Żychlinie odbyła się debata „Rozważania nad Europą”, z okazji 60. rocznicy podpisania Traktatów Rzymskich. Zorganizowana debata była zadaniem konkursowym w „Konkursie o nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla szkół licealnych, zawodowych i techników”, do którego zgłosili się uczniowie ZSEU. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła  Komisja Europejska.
Konkurs, do którego przystąpili uczniowie szkoły,  składa się z dwóch etapów. W pierwszej części zespół uczniów pod kierunkiem nauczycieli  musiał zorganizować i przeprowadzić debatę pod hasłem „Rozważania nad Europą”, w czasie której trzeba było znaleźć odpowiedzi na pytania: Czym jest dla mnie Unia Europejska?, Czego oczekujemy od Unii Europejskiej?, Czy widzimy wpływ Unii Europejskiej na nasze życie?. Drugi etap polega na przygotowaniu, w oparciu  o wnioski wynikające z dyskusji, pisemnego podsumowania w formie „Listu do Unii Europejskiej”. Nagrodą dla zwycięskiego zespołu będzie wyjazd do Brukseli, podczas którego uczniowie spotkają się z przedstawicielami instytucji unijnych i osobiście przekażą im wnioski i uwagi co do swojej wizji i funkcjonowania Unii Europejskiej. W imieniu grupy uczniowskiej z ZSEU proszę pięknie o mocne trzymanie kciuków. Ogłoszenie wyników nastąpi już 20 listopada.
Cieszymy się bardzo, że w debacie uczestniczyli liczni zaproszeni goście:
·        Pani Paulina Hennig – Kloska – Posłanka na Sejm, z ramienia partii .Nowoczesna, rzecznik prasowy partii .Nowoczesna;
·        Pan Tomasz Piotr Nowak – Poseł na Sejm RP, z ramienia partii Platforma Obywatelska;
·        Pan dr Marek Waszkowiak – Rektor Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich w Koninie, Senator RP, Prezydent i Wiceprezydent Konina, Radny Miasta Konina;
·        Pan Henryk Janasek – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie, Poseł na Sejm;
·        Pan Alfred Budner – Poseł na Sejm RP  IV i V kadencji, w zastępstwie Pani Margarety Budner – Senator RP,
·        Pan Mirosław Kruszyński – Sekretarz Starostwa Powiatowego w Koninie,
·        Pan Jan Bartczak – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Koninie, Burmistrz Miasta i Gminy Rychwał,
·        Pan dr Dariusz Wesołowski – Prorektor WSKM w Koninie, Dziekan Wydziału Administracji WSKM,
·        Pani Anna Matczak - Gaj – Dyrektor ZSEU w Żychlinie, koordynator wielu projektów unijnych,
·        Pani Piotr Rosiak – Radny Gminy Krzymów, Prezes Stowarzyszenia Eko – Tech Żychlin, nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w ZSEU,  
·        Pani Jolanta Knapkiewicz – Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Żychlina, Kierownik Szkolenia Praktycznego w ZSEU,
·        Pan Jarosław Koźlarek – Prezes Fundacji Miasto Prowincjonalne w Koninie,
·        Pani Karina Niedźwiedzka – Przewodnicząca Rady Rodziców ZSEU w Żychlinie, psycholog w Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ślesinie, filia w Koninie
·        Pani Agnieszka Marciniak – nauczycielka geografii ZSEU, opiekun szkolnego Koła Turystycznego, koordynator projektów unijnych w ZSEU,
·        Pani Joanna Gadomska – nauczycielka biologii ZSEU, opiekun Samorządu Uczniowskiego, lider projektu unijnego „e-Szkoła – Moja Wielkopolska”,
·        Kinga Swacińska, Nikola Kapela, Klaudia Wolińska, Oskar Wojtyniak – uczniowie ZSEU, laureaci konkursu Marszałka Województwa Wielkopolskiego, uczestnicy w obradach Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, stypendyści Starosty Konińskiego,
·        Kasjan Jakub Owsianko – uczeń ZSEU, Przewodniczący konińskich struktur Młodzi nowocześni Wielkopolskie;
·        Kaja Kurlapska – uczennica ZSEU, Wice Przewodnicząca Szkoły, stypendystka Starosty Konińskiego oraz Prezesa Rady Ministrów;
·        Julita Drabik, Maryna Galantkiewicz, Julia Staniszewska, Sylwia Dybowska, Adrianna Łechtańska, Laura Wieczorek - uczniowie, reprezentanci ZSEU:
W czasie debaty:
ü uczniowie należący do Szkolnego Chóru „Arietta” odśpiewali hymn Unii Europejskiej "Oda do radości";
ü przedstawili krótko osiągnięcia szkoły z ostatniego roku szkolnego;
ü zaprezentowali wykonane przez siebie prezentacje i filmiki na temat Unii Europejskiej;
ü przedstawili wyniki ankiety „Czym jest dla mnie Unia Europejska”, którą przeprowadzili wśród uczniów i nauczycieli ZSEU oraz mieszkańców Konina,
ü aktywnie uczestniczyli w prowadzonej debacie,

Program debaty „Rozważania nad Europą”
z okazji 60. rocznicy podpisania Traktatów Rzymskich

·        Powitanie gości – Dyrektor ZSEU , Pani Anna Matczak – Gaj ,
·        Prezentacja szkoły – uczennica Kaja Kurlapska
·        Temat i cel debaty – nauczyciel Pani Joanna Gadomska
·        Hymn Unii Europejskiej „Oda do radości” w wykonaniu Szkolnego Chóru Arietta – nauczyciel Pani Agnieszka Rogalska, opiekun Chóru Arietta
·        Przedstawienie uczestników debaty – uczennica Kaja Kurlapska

CZEŚĆ I – Czym jest dla mnie Unia Europejska?
·        Prezentacja: „Czym jest Unia Europejska” -  Julita Drabik,
·        Wyniki ankiety: „Czym jest dla mnie Unia Europejska?” – Klaudia Wolińska,
·        Debata

CZEŚĆ II – Czy widzimy wpływ Unii Europejskiej na nasze życie?
·        Prezentacja: „Wpływ UE w  Polsce” – Oskar Wojtyniak
·        Prezentacja: „Wpływ UE w Powiecie Konińskim” – Julia Staniszewska,
·        Prezentacja: „Wpływ UE w ZSEU w Żychlinie” – Kasjan Owsianko,
·        Debata

      CZEŚĆ III – Czego oczekujemy od Unii Europejskiej?
·        Prezentacja: „Na co chcielibyśmy wykorzystać fundusze unijne w gminie Kazimierz Biskupi” – Nikola Kapela,
·        Prezentacja: „Marzenia uczniów o tramwajach w Koninie” – Kinga Swacińska,
·        Debata

·        Podsumowanie DEBATY
·        Uroczyste spotkanie w foyer, poczęstunek 
Komentarze

Popularne Posty

Tydzień Uczniowskiej SuperMocy - co to, po co i dlaczego?

Co to jest Tydzień Uczniowskiej SuperMocy? Tydzień Uczniowskiej SuperMocy to tydzień, podczas którego chciałybyśmy zaproponować, aby w każdej szkole, klasie zorganizowane zostały zajęcia, warsztaty, gry i zabawy, podczas których uczniowie mieliby szansę poznać siebie oraz swoje mocne strony. Po co zaproponowałyśmy Tydzień Uczniowskiej SuperMocy? Pytaliście kiedyś uczniów, co jest ich mocną stroną? W czym są najlepsi? Co najlepiej robią? Co w sobie lubią? Co uważają za swoje największe osiągnięcie?   Długo czekaliście na odpowiedzi? A pytaliście kiedyś swoich uczniów o ich słabe strony, w czym są niedoskonali, z czym sobie nie radzą, co jest ich największym niepowodzeniem? I co, tak samo długo czekaliście na odpowiedzi? Otóż to, uczniowie, zdecydowanie szybciej i łatwiej potrafią mówić o swoich słabych stronach, niż o mocnych, dużo więcej potrafią wymienić słabych stron niż mocnych (słabych 10, może więcej a mocnych 1 może 2). Poprzez akcję Tydzień Uczniows

Wielka biologiczna gra o NEURONY

Na czas, kiedy edukacja przeniosła się ze szkoły do domu proponuję moim uczniom „Wielką biologiczną grę o NEURONY” Koronawirus zmienia oblicze obecnej edukacji. Najbliższe tygodnie, to czas, gdy edukacja odbywać się będzie w troszkę inny sposób. Pomimo tego, że zamknięte są szkoły, to wcale nie znaczy, że nie można teraz zdobywać nowej wiedzy. Oczywiście, że można, tylko troszkę w inny sposób. Jak grzyby po deszczu, powstają platformy edukacyjne do nauki każdego przedmiotu, z łatwym, bezpłatnym dostępem dla każdego ucznia, niezależnie od poziomu nauczania. Korzystajcie z nich, jeżeli tylko możecie. Cieszę się również z faktu, że nauczyciele także działają, tworzą i nagrywają lekcje on-line, aby każdy uczeń mógł poczuć się jak w szkole. Sama znam wielu takich cudownych belfrów, którzy już lada dzień wystartują ze swoimi lekcjami w wirtualnej klasie, i prawdę mówiąc, już się nie mogę doczekać tych lekcji. A ja? Czy też przygotuję takie lekcje? Być może TAK. Jestem TIK

OGÓLNOPOLSKI PROJEKT „EKO-SZKOŁA”

Środowisko przyrodnicze, w którym żyje człowiek, jest naszym naturalnym miejscem na Ziemi. Jesteśmy częścią przyrody. Nasze życie i zdrowie zależy od warunków panujących w środowisku. A jak jest? Niestety źle! Zanieczyszczona jest woda, powietrze i gleba, piętrzą się góry odpadów. Efekt cieplarniany, smog, dziura ozonowa, kwaśne deszcze, to już nasza codzienność, słyszymy o tym w telewizji, w radio, czytamy w gazetach i Internecie. A przecież środowisko, które jest zanieczyszczone ma negatywny wpływ na życie wszystkich istot żywych, ma negatywny wpływ na nasze zdrowie. Przebywanie w zanieczyszczonym środowisku przyczynia się do zwiększenia występowania chorób układu oddechowego, zaburzeń układu krążenia, bezsenności, bólu głowy, złego samopoczucia, chorób oczu, reakcji alergicznych ustroju i wielu innych. Co zrobić? Od czego zacząć, aby było lepiej? Trzeba zacząć od „sprzątania” swojego podwórka. Do zatrzymania istniejącego trendu, coraz większej i szybszej degradacji środowisk