Przejdź do głównej zawartości

„Od komórki do człowieka”


„Od komórki do człowieka” to projekt, który realizujemy w roku szkolnym 2017-2018.  Biologia to nauka o życiu, jego pochodzeniu, rozwoju osobniczym i ciągłej ewolucji. Anatomia jest jedną z wielu dyscyplin nauk biologicznych, której celem jest dokładne poznanie budowy wewnętrznej człowieka. 
Przygotowany projekt ma zachęcać uczniów do poszerzania wiedzy z zakresu anatomii człowieka, wszystkimi posiadanymi zmysłami, a przede wszystkim poprzez liczne praktyczne działania. W czasie realizacji projektu uczniowie będą mieli możliwość uczestniczenia w licznych wycieczkach, zajęciach i warsztatach pozaszkolnych, spotkaniach z osobami związanymi ze zdrowiem człowieka oraz w zajęciach, podczas których wykonywać będą samodzielnie bądź wraz z nauczycielem bardzo ciekawe doświadczenia i obserwacje biologiczne. W czasie zajęć uczniowie mogą poznać hierarchiczną budowę człowieka od komórki, poprzez budowę tkanek, budowę poszczególnych narządów i całych układów, aż po cały funkcjonalny organizm. 
Dużą zaletą projektu jest  interdyscyplinarność poruszanych zagadnień oraz możliwość wpływania przez uczestników na podejmowaną tematykę. Dzięki różnorodnym formom zajęć, projekt ten pozwoli na dobre wyposażenie uczniów w taki zasób wiedzy i umiejętności, aby mogli z powodzeniem kontynuować naukę na uczelniach wyższych związanych z anatomią i zdrowiem człowieka – medycyna, pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, dietetyka, wychowanie fizyczne, biologia, itp. 
Projekt „Od komórki do człowieka” realizowany jest przez uczniów klasy III Liceum Ogólnokształcącego w ZSEU w Żychlinie. Innowacyjność projektu polega na poszerzeniu wiedzy uczniów z zakresu anatomii wykraczającej poza podstawę programową z biologii, wdrażaniu nowoczesnych środków dydaktycznych do nauczania anatomii (korzystanie z programów komputerowych, trójwymiarowych atlasów anatomicznych, wykorzystanie Internetu, uczestniczenie w interaktywnych pokazach i wykładach) oraz na nabyciu wielu praktycznych umiejętności, w czasie przeprowadzania różnych obserwacji, badań i doświadczeń, pomocnych w pracy biologa. Ciekawą formą zajęć jest przeprowadzenie przez uczniów sekcji różnych organów świńskich (świńskich, ponieważ ich budowa bardzo zbliżona jest do organów człowieka), w celu poznania dokładnej budowy narządów. 
Główne założenia pracy na zajęciach:
-          udział w dodatkowych zajęciach poszerzających wiedzę z zakresu anatomii,
-          udział w zajęciach laboratoryjnych (obsługa mikroskopu, wykonywanie preparatów, prowadzenie obserwacji mikroskopowych, przeprowadzanie doświadczeń biologicznych),
-          udział w organizowanych wycieczkach i wyjazdach,
-          przygotowywanie szkolnych akcji prozdrowotnych (Dzień do Walki z Rakiem, Dzień Walki z HIV i AIDS, Dzień Rzucania Palenia Tytoniu.),
-          przygotowywanie szkolnych konkursów prozdrowotnych (Konkurs Wiedzy o Nowotworach, Konkurs plastyczny na plakat „Nie! Bo Rak”),
-          korzystanie z edukacyjnych programów multimedialnych w poznawaniu anatomii i fizjologii człowieka,
-          przygotowywanie pomocy dydaktycznych z zakresu anatomii, w tym liczne prezentacje multimedialne,
-          poszukiwanie informacji z zakresu budowy i fizjologii człowieka, z różnych książek, atlasów, czasopism i internetu,
-          doskonalenie techniki rozwiązywania arkuszy maturalnych sprawdzających poznane wiadomości i umiejętności – przygotowanie do egzaminu maturalnego z biologii.
Komentarze

Popularne Posty

Tydzień Uczniowskiej SuperMocy - co to, po co i dlaczego?

Co to jest Tydzień Uczniowskiej SuperMocy? Tydzień Uczniowskiej SuperMocy to tydzień, podczas którego chciałybyśmy zaproponować, aby w każdej szkole, klasie zorganizowane zostały zajęcia, warsztaty, gry i zabawy, podczas których uczniowie mieliby szansę poznać siebie oraz swoje mocne strony. Po co zaproponowałyśmy Tydzień Uczniowskiej SuperMocy? Pytaliście kiedyś uczniów, co jest ich mocną stroną? W czym są najlepsi? Co najlepiej robią? Co w sobie lubią? Co uważają za swoje największe osiągnięcie?   Długo czekaliście na odpowiedzi? A pytaliście kiedyś swoich uczniów o ich słabe strony, w czym są niedoskonali, z czym sobie nie radzą, co jest ich największym niepowodzeniem? I co, tak samo długo czekaliście na odpowiedzi? Otóż to, uczniowie, zdecydowanie szybciej i łatwiej potrafią mówić o swoich słabych stronach, niż o mocnych, dużo więcej potrafią wymienić słabych stron niż mocnych (słabych 10, może więcej a mocnych 1 może 2). Poprzez akcję Tydzień Uczniows

Wielka biologiczna gra o NEURONY

Na czas, kiedy edukacja przeniosła się ze szkoły do domu proponuję moim uczniom „Wielką biologiczną grę o NEURONY” Koronawirus zmienia oblicze obecnej edukacji. Najbliższe tygodnie, to czas, gdy edukacja odbywać się będzie w troszkę inny sposób. Pomimo tego, że zamknięte są szkoły, to wcale nie znaczy, że nie można teraz zdobywać nowej wiedzy. Oczywiście, że można, tylko troszkę w inny sposób. Jak grzyby po deszczu, powstają platformy edukacyjne do nauki każdego przedmiotu, z łatwym, bezpłatnym dostępem dla każdego ucznia, niezależnie od poziomu nauczania. Korzystajcie z nich, jeżeli tylko możecie. Cieszę się również z faktu, że nauczyciele także działają, tworzą i nagrywają lekcje on-line, aby każdy uczeń mógł poczuć się jak w szkole. Sama znam wielu takich cudownych belfrów, którzy już lada dzień wystartują ze swoimi lekcjami w wirtualnej klasie, i prawdę mówiąc, już się nie mogę doczekać tych lekcji. A ja? Czy też przygotuję takie lekcje? Być może TAK. Jestem TIK

OGÓLNOPOLSKI PROJEKT „EKO-SZKOŁA”

Środowisko przyrodnicze, w którym żyje człowiek, jest naszym naturalnym miejscem na Ziemi. Jesteśmy częścią przyrody. Nasze życie i zdrowie zależy od warunków panujących w środowisku. A jak jest? Niestety źle! Zanieczyszczona jest woda, powietrze i gleba, piętrzą się góry odpadów. Efekt cieplarniany, smog, dziura ozonowa, kwaśne deszcze, to już nasza codzienność, słyszymy o tym w telewizji, w radio, czytamy w gazetach i Internecie. A przecież środowisko, które jest zanieczyszczone ma negatywny wpływ na życie wszystkich istot żywych, ma negatywny wpływ na nasze zdrowie. Przebywanie w zanieczyszczonym środowisku przyczynia się do zwiększenia występowania chorób układu oddechowego, zaburzeń układu krążenia, bezsenności, bólu głowy, złego samopoczucia, chorób oczu, reakcji alergicznych ustroju i wielu innych. Co zrobić? Od czego zacząć, aby było lepiej? Trzeba zacząć od „sprzątania” swojego podwórka. Do zatrzymania istniejącego trendu, coraz większej i szybszej degradacji środowisk