Przejdź do głównej zawartości

Czas START...nowa innowacja pedagogiczna w ZSEU


Jak zachęcić uczniów do aktywnego poszukiwania wiedzy?
Jak zmotywować ich do pracy?
Jak rozbudzić ich zainteresowania nauką?
Mamy pomysł – pozwolimy naszym uczniom zagrać o ocenę.


Nazwa innowacji: „Mój mózg dobrze pracuje, czyli wielka szkolna gra o neurony”

Autorzy innowacji: Joanna Gadomska, Agata Ignaczak, Ewelina Jankowska, Monika Kieliszak, Agnieszka Marciniak, Agnieszka Rogalska, Ewa Wallis;
Termin realizacji: wrzesień 2018 – czerwiec 2019
Cel główny innowacji: Zachęcenie uczniów do aktywnego poszukiwania wiedzy.
Cele szczegółowe: Zwiększenie zaangażowania uczniów do aktywnego poszukiwania, poszerzania i pogłębiania swojej wiedzy z biologii, geografii, matematyki, języka angielskiego, języka niemieckiego i przedmiotów zawodowych; Rozbudzenie zainteresowań nauką; Zwiększenie motywacji uczniów do samokształcenia; Integracja zespołu, podczas wykonywania zadań zespołowych;


Opis innowacji:
1.    Innowacja przygotowana została dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno – Usługowych im. Fryderyka Chopina w Żychlinie.
2.    Każdy uczeń dobrowolnie zgłasza chęć udziału w innowacji, w każdej chwili może do niej dołączyć lub się z niej wypisać.
3.    Cała innowacja oparta jest na zasadach „Grywalizacji = Gamifikacji”.
4.    Innowacja polega na rozwiązywani różnego typu zadań przez ucznia. Przygotowane zadania wykonują tylko chętni uczniowie.
5.    Zadania do wykonania publikowane będą na stronie fb „Biologia z blondynką” oraz zawieszone w wyznaczonych miejscach w pracowniach przedmiotowych.
6.    Nowe zadania ogłaszane będą raz – dwa razy w miesiącu.
7.    Każde zadanie będzie różnie punktowane, w zależności od skali trudności zadania oraz czasu, jaki trzeba poświęcić, aby wykonać dane zadanie. Zadania będą punktowane od 1 do 10 punktów.
8.    W większości zadań, każdy uczeń samodzielnie wykonuje zadanie, czasami jednak będą publikowane zadania do wykonania w zespole zadaniowym.
9.    Każdy uczeń indywidualnie gromadzi punkty na swoim koncie (nawet gdy zadania będą zespołowe).
10.    Punkty, które uczeń uzbiera, będzie mógł wymienić na  wymienione rzeczy poniżej.
11. Punkty niewykorzystane w pierwszym semestrze, przechodzą na drugi semestr.
12. Jeden uczeń, nie może przekazywać swoich punktów drugiemu uczniowi.
13. U każdego nauczyciela punkty zbierane są oddzielnie i wymieniane tylko na danym przedmiocie.
14.Niektóre zadania będą między przedmiotowe, wtedy uczeń może uzyskać punkty z kilku przedmiotów równocześnie.
15.Czas przewidziany na wykonanie zadania, oraz ilość punktów do zdobycia, podawane będą wraz z publikowanym zadaniem.
16.Większość publikowanych zadań będzie ogólnodostępnych, niektóre jednak będą dostępne tylko dla pierwszych 20 – 30 osób, które pojawią się z prawidłowym rozwiązaniem. 
17.   Uzyskane punkty można wymienić na:
a)   Ocenę (wpisaną do dziennika z wagą 2):
- ocena celująca – 60 pkt.
- ocena + bardzo dobry – 55 pkt.
- ocena bardzo dobra – 50 pkt.
- ocena + dobry – 45 pkt.
- ocena dobra – 40 pkt.
- ocena + dostateczny – 35 pkt.
- ocena dostateczna – 30 pkt.
- ocena + dopuszczający – 25 pkt.
- ocena dopuszczająca – 20 pkt.
b)  Zgodę na pisanie sprawdzianu:
- z zeszytem – 30 pkt.
- z podręcznikiem – 40 pkt.
c)    Zwolnienie:
- z pisania sprawdzianu – 70 pkt.
- z pisania jednego zadania na sprawdzianie – 20 pkt.
- z pisania kartkówki – 50 pkt.
- z odpytywania – 50 pkt.
- z odrabiania pracy domowej – 20 pkt.
d)  Zgłoszenie:
- brak pracy domowej – 30 pkt.
- dodatkowego np. do zajęć – 40 pkt.
- brak munduru w dniu mundurowym – 20 pkt.Komentarze

Popularne Posty

Tydzień Uczniowskiej SuperMocy - co to, po co i dlaczego?

Co to jest Tydzień Uczniowskiej SuperMocy? Tydzień Uczniowskiej SuperMocy to tydzień, podczas którego chciałybyśmy zaproponować, aby w każdej szkole, klasie zorganizowane zostały zajęcia, warsztaty, gry i zabawy, podczas których uczniowie mieliby szansę poznać siebie oraz swoje mocne strony. Po co zaproponowałyśmy Tydzień Uczniowskiej SuperMocy? Pytaliście kiedyś uczniów, co jest ich mocną stroną? W czym są najlepsi? Co najlepiej robią? Co w sobie lubią? Co uważają za swoje największe osiągnięcie?   Długo czekaliście na odpowiedzi? A pytaliście kiedyś swoich uczniów o ich słabe strony, w czym są niedoskonali, z czym sobie nie radzą, co jest ich największym niepowodzeniem? I co, tak samo długo czekaliście na odpowiedzi? Otóż to, uczniowie, zdecydowanie szybciej i łatwiej potrafią mówić o swoich słabych stronach, niż o mocnych, dużo więcej potrafią wymienić słabych stron niż mocnych (słabych 10, może więcej a mocnych 1 może 2). Poprzez akcję Tydzień Uczniows

Wielka biologiczna gra o NEURONY

Na czas, kiedy edukacja przeniosła się ze szkoły do domu proponuję moim uczniom „Wielką biologiczną grę o NEURONY” Koronawirus zmienia oblicze obecnej edukacji. Najbliższe tygodnie, to czas, gdy edukacja odbywać się będzie w troszkę inny sposób. Pomimo tego, że zamknięte są szkoły, to wcale nie znaczy, że nie można teraz zdobywać nowej wiedzy. Oczywiście, że można, tylko troszkę w inny sposób. Jak grzyby po deszczu, powstają platformy edukacyjne do nauki każdego przedmiotu, z łatwym, bezpłatnym dostępem dla każdego ucznia, niezależnie od poziomu nauczania. Korzystajcie z nich, jeżeli tylko możecie. Cieszę się również z faktu, że nauczyciele także działają, tworzą i nagrywają lekcje on-line, aby każdy uczeń mógł poczuć się jak w szkole. Sama znam wielu takich cudownych belfrów, którzy już lada dzień wystartują ze swoimi lekcjami w wirtualnej klasie, i prawdę mówiąc, już się nie mogę doczekać tych lekcji. A ja? Czy też przygotuję takie lekcje? Być może TAK. Jestem TIK

OGÓLNOPOLSKI PROJEKT „EKO-SZKOŁA”

Środowisko przyrodnicze, w którym żyje człowiek, jest naszym naturalnym miejscem na Ziemi. Jesteśmy częścią przyrody. Nasze życie i zdrowie zależy od warunków panujących w środowisku. A jak jest? Niestety źle! Zanieczyszczona jest woda, powietrze i gleba, piętrzą się góry odpadów. Efekt cieplarniany, smog, dziura ozonowa, kwaśne deszcze, to już nasza codzienność, słyszymy o tym w telewizji, w radio, czytamy w gazetach i Internecie. A przecież środowisko, które jest zanieczyszczone ma negatywny wpływ na życie wszystkich istot żywych, ma negatywny wpływ na nasze zdrowie. Przebywanie w zanieczyszczonym środowisku przyczynia się do zwiększenia występowania chorób układu oddechowego, zaburzeń układu krążenia, bezsenności, bólu głowy, złego samopoczucia, chorób oczu, reakcji alergicznych ustroju i wielu innych. Co zrobić? Od czego zacząć, aby było lepiej? Trzeba zacząć od „sprzątania” swojego podwórka. Do zatrzymania istniejącego trendu, coraz większej i szybszej degradacji środowisk