Przejdź do głównej zawartości


          Po raz IV-nasty zapraszam do udziału w XIV Powiatowych obchodach Światowego Dnia Ziemi 2019, które organizowane są w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Fryderyka Chopina w Żychlinie, pod honorowym patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty Pani Elżbiety Leszczyńskiej oraz pod patronatem Starosty Konińskiego Pana Stanisława Bielika. W tym roku do wspólnego organizowania obchodów dołączyło Nadleśnictwo Konin.
Światowy Dzień Ziemi 2019 obchodzić będziemy pod hasłem „Chrońmy nasze gatunki”.
Chcąc podnieść świadomość młodzieży na temat ochrony wszystkich gatunków, zapraszamy ją do udziału w pięciu konkursach (Konkurs „Domki i budki dla owadów, ptaków i nietoperzy”, Konkurs na album „Ginące plemiona i kultury świata”, Konkurs plastyczny        na plakat „Gatunki zagrożone wyginięciem w Polsce i na świecie”, Konkurs „Las i ogród zamknięty w szkle”, Konkurs na prezentację multimedialną lub film pt „Sposoby ochrony bogactwa przyrodniczego w Polsce i na świecie”). Proponujemy również Konkurs dla wszystkich nauczycieli, wychowawców, opiekunów kół biologicznych i ekologicznych na opracowanie scenariusza zajęć „Przyczyny i skutki wymierania gatunków”.
Wyniki wszystkich konkursów ogłoszone zostaną 29 kwietnia podczas obchodów Światowego Dnia Ziemi odbywających się w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Fryderyka Chopina w Żychlinie.
Obchody Światowego Dnia Ziemi mają już swoją długoletnią tradycję, po raz pierwszy odbyły się w 2006 roku. Od 2014 roku, za swoją innowacyjność podejmowanych działań, obchody Dnia Ziemi corocznie objęte są Honorowym Patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Impreza ta posiada wysoką rangę w środowisku i z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością i uznaniem, zarówno wśród uczniów i nauczycieli szkół, a także wielu instytucji, które włączają się w organizację tych obchodów. Każdego roku około 500 uczniów uczestniczy w konkursach organizowanych w ramach obchodów Światowego Dnia Ziemi. Impreza ta jest ciekawym przedsięwzięciem, ponieważ łączy wiele osób powiatu konińskiego, które poprzez wspólną naukę i zabawę zwiększają swoją wiedzę odnośnie właściwych postaw prozdrowotnych i proekologicznych. Poza tym uroczystość ta daje szansę młodym ludziom na rozwój i doskonalenie ich zainteresowań oraz na zaprezentowanie swojej wiedzy i umiejętności przed szerokim gronem.
Wyrażam nadzieję, że podobnie jak w latach poprzednich, Państwa szkoła dołączy do świętowania Światowego Dnia Ziemi 2019 razem z nami.

Regulaminy Konkursów:


KONKURS PLASTYCZNY NA PLAKAT

„Gatunki zagrożone wyginięciem w Polsce i na świecie”

         Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych im. Fryderyka Chopina w Żychlinie;
Konkurs objęty jest honorowym patronatem: Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz Starosty Konińskiego,          
REGULAMIN KONKURSU:
·         Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych miasta Konina oraz powiatu konińskiego, kolskiego, słupeckiego, tureckiego i kaliskiego;
·         Konkurs oceniany będzie w dwóch kategoriach wiekowych: pierwsza – szkoła podstawowa (7-8 klasa) oraz  gimnazjum (3 klasa) , druga – szkoły ponadgimnazjalne;
·         Celem konkursu jest rozbudzenie wśród dzieci i młodzieży potrzeby ochrony przyrody, promowanie działań proekologicznych oraz rozwijanie uzdolnień plastycznych dzieci i młodzieży;
·         Zadaniem konkursowym jest zaprojektowanie i wykonanie plakatu  na temat: „Gatunki zagrożone wyginięciem w Polsce i na świecie”, który przedstawiać ma różne gatunki, które zagrożone są wyginięciem w Polsce i/lub na świecie;
·         Technika wykonania plakatu jest dowolna (np. malarstwo, grafika, wyklejanka, fotomontaż, collage);
·         Format plakatu: brystol o rozmiarach  50x70 cm !!!
·         W konkursie każdy uczestnik indywidualnie wykonuje plakat, prace zbiorowe nie będą oceniane;
·         Oceny prac dokona jury powołane przez Organizatorów;
 •  Kryteria oceny prac:
*stopień trudności wykonania plakatu,        *jakość i estetyka pracy,          *oryginalność przekazu,
 • Na odwrotnej stronie pracy należy przykleić metryczkę: imię i nazwisko oraz klasę, imię i nazwisko oraz nr telefonu nauczyciela opiekuna, nazwa oraz adres mailowy szkoły, a także oświadczenie „Wyrażam zgodę na publikowanie mojego imienia i nazwiska oraz mojego wizerunku na stronach internetowych Organizatora oraz w środkach masowego przekazu, na potrzeby związane z podaniem wyników Konkursu” podpisane przez ucznia i opiekuna;
 • Prace mogą zostać przesłane pocztą (z dopiskiem Dzień Ziemi  2019) na adres: ZSEU w Żychlinie, ul. Parkowa 2, 62 -571 Stare Miasto  lub osobiście dostarczone do Organizatora (ZSEU w Żychlinie) do dnia 15 kwietnia 2019 r.  (prace dostarczone po 15 kwietnia nie będą oceniane);
 • Nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora;
 • Na autorów najlepszych prac, w każdej kategorii, czekają nagrody ufundowane przez Starostę Konińskiego oraz Nadleśnictwo Konin;
 • Organizator konkursu  skontaktuje się z opiekunem ucznia, w przypadku gdy został on laureatem konkursu;
 • Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie biologiazblondynka.blogspot.com ok. 20 kwietnia br.;
 • Wręczenie nagród nastąpi 29 kwietnia 2019 roku w Zespole Szkół Ekonomiczno – Usługowych                   im F. Chopina  w Żychlinie podczas podsumowania obchodów Światowego Dnia Ziemi;

Organizatorzy

KONKURS NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ lub FILM
„Sposoby ochrony bogactwa przyrodniczego w Polsce i na świecie”

         Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych im. Fryderyka Chopina  w Żychlinie;
Konkurs objęty jest honorowym patronatem: Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz Starosty Konińskiego
REGULAMIN KONKURSU:
·      Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych miasta Konina oraz powiatu konińskiego, kolskiego, słupeckiego, tureckiego i kaliskiego;
·      Konkurs oceniany będzie w dwóch kategoriach wiekowych: pierwsza – szkoła podstawowa (7-8 klasa) oraz  gimnazjum (3 klasa) , druga – szkoły ponadgimnazjalne;
·      Celem konkursu jest rozbudzenie wśród dzieci i młodzieży potrzeby ochrony przyrody, promowanie działań proekologicznych oraz rozwijanie uzdolnień informatycznych dzieci i młodzieży;
·         Zadaniem konkursowym jest wykonanie prezentacji multimedialnej na temat: „Sposoby ochrony bogactwa przyrodniczego w Polsce i na świecie” , która prezentować ma pomysły lub/i realizowane już sposoby ochrony przyrody, zarówno w Polsce jak i na świecie;
·         Prezentacja multimedialna musi: wykonana być w programie Power Point; zawierać od 15 do 30 slajdów; zawierać stronę tytułową z danymi autora: imię i nazwisko, wiek, szkoła, imię i nazwisko opiekuna; zawierać informację o wykorzystanych materiałach źródłowych. Powinna zostać nagrana na płytę CD lub DVD;
·         Film powinien trwać około 5 -10 minut. Należy go nagrać na płytę CD lub DVD.
·         W konkursie każdy uczestnik indywidualnie wykonuje prezentację, prace zbiorowe nie będą oceniane;
·         Oceny pracy dokona Jury powołane przez Organizatora;
·         Kryteria oceny:
                *zgodność treści z tematyką konkursu,                * wartość merytoryczna pracy,
*sposób zaprezentowania tematu, techniczna strona pracy,
 • Do pracy należy dołączyć metryczkę: imię i nazwisko oraz wiek autora, imię i nazwisko oraz nr telefonu nauczyciela opiekuna, nazwa oraz adres mailowy szkoły, a także oświadczenie „Wyrażam zgodę  na publikowanie mojego imienia i nazwiska oraz mojego wizerunku na stronach internetowych Organizatora oraz w środkach masowego przekazu, na potrzeby związane z podaniem wyników Konkursu” podpisane przez ucznia i opiekuna;
 • Prace mogą zostać przesłane pocztą (z dopiskiem Dzień Ziemi  2019) na adres: ZSEU  w Żychlinie, ul. Parkowa 2, 62 -571 Stare Miasto  lub osobiście dostarczone do Organizatora (ZSEU w Żychlinie) do dnia 15 kwietnia 2019 r.  (prace dostarczone po 15 kwietnia nie będą oceniane);
 • Nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora;
 • Na autorów najlepszych prac, w każdej kategorii, czekają nagrody ufundowane przez Starostę Konińskiego oraz Nadleśnictwo Konin;
 • Organizator konkursu  skontaktuje się z opiekunem ucznia, w przypadku gdy został on laureatem konkursu;
 • Uczeń, który zajął I miejsce, proszony będzie o krótkie przedstawienie swojej prezentacji;
 • Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie biologiazblondynka.blogspot.com do 20 kwietnia br.;
 • Wręczenie nagród nastąpi 29 kwietnia 2019 roku w Zespole Szkół Ekonomiczno – Usługowych im F. Chopina w Żychlinie podczas podsumowania obchodów Światowego Dnia Ziemi;

Organizatorzy

KONKURS TECHNICZNY
„Domki i budki dla owadów, ptaków i nietoperzy”

         Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych im. Fryderyka Chopina w Żychlinie;
Konkurs objęty jest honorowym patronatem: Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz Starosty Konińskiego
REGULAMIN KONKURSU:
·      Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych miasta Konina oraz powiatu konińskiego, kolskiego, słupeckiego, tureckiego i kaliskiego;
·      Konkurs oceniany będzie w dwóch kategoriach wiekowych: pierwsza – szkoła podstawowa (7-8 klasa) oraz  gimnazjum (3 klasa) , druga – szkoły ponadgimnazjalne;
·      Celem konkursu jest rozbudzenie wśród dzieci i młodzieży potrzeby ochrony przyrody, promowanie działań proekologicznych oraz rozwijanie uzdolnień technicznych i plastycznych dzieci i młodzieży;
·         Zadaniem konkursowym jest zaprojektowanie i wykonanie domku dla owadów pożytecznych lub budki dla ptaków lub nietoperzy;
·         Wielkość i konstrukcja domku lub budki jest dowolna, pod warunkiem, że będzie one spełniały swoją podstawową rolę;
·         Materiały do przygotowania domku lub budki powinny być jak najbardziej naturalne, ekologiczne (drewno surowe, niemalowane, sklejka wodoodporna, korek, gałązki, łodygi trzcinowe, szyszki, liście, mech, słoma);
·         W konkursie każdy uczestnik indywidualnie wykonuje domek lub budkę, prace zbiorowe nie będą oceniane;
·         Oceny pracy dokona Jury powołane przez Organizatora;
·         Kryteria oceny prac:
*stopień trudności wykonania budki czy domku,        *jakość i estetyka pracy,                   *oryginalność pracy,
 • Na odwrotnej stronie pracy należy przykleić metryczkę: imię i nazwisko oraz wiek autora, imię i nazwisko oraz nr telefonu nauczyciela opiekuna, nazwa oraz adres mailowy szkoły, a także oświadczenie „Wyrażam zgodę na publikowanie mojego imienia i nazwiska oraz mojego wizerunku na stronach internetowych Organizatora oraz w środkach masowego przekazu, na potrzeby związane z podaniem wyników Konkursu” podpisane przez ucznia i opiekuna;
 • Prace mogą zostać przesłane pocztą (z dopiskiem Dzień Ziemi  2019) na adres: ZSEU w Żychlinie, ul. Parkowa 2, 62 -571 Stare Miasto  lub osobiście dostarczone do Organizatora (ZSEU w Żychlinie) do dnia 15 kwietnia 2019 r.  (prace dostarczone po 15 kwietnia nie będą oceniane);
 • Nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora;
 • Na autorów najlepszych prac, w każdej kategorii, czekają nagrody ufundowane przez Starostę Konińskiego oraz Nadleśnictwo Konin;
 • Organizator konkursu  skontaktuje się z opiekunem ucznia, w przypadku gdy został on laureatem konkursu;
 • Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie biologiazblondynka.blogspot.com do 20 kwietnia br.;
 • Wręczenie nagród nastąpi 29 kwietnia 2019 roku w Zespole Szkół Ekonomiczno – Usługowych im F. Chopina w Żychlinie podczas podsumowania obchodów Światowego Dnia Ziemi;

OrganizatorzyKONKURS FLORYSTYCZNY
„Las i ogród zamknięty w szkle”

          Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych im. Fryderyka Chopina w Żychlinie;
Konkurs objęty jest honorowym patronatem: Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz Starosty Konińskiego
REGULAMIN KONKURSU:
·      Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu konińskiego;
·      Celem konkursu jest rozbudzenie zainteresowań pięknem otaczającej przyrody, rozwijanie wyobraźni twórczej oraz kształtowanie uzdolnień florystycznych, plastycznych i technicznych młodzieży;
·         Zadaniem konkursowym jest zaprojektowanie i stworzenie miniaturowych ogrodów lub lasów - kompozycji florystycznej zamkniętej w szklanym naczyniu;
·         Wielkość i kształt szklanego naczynia (słoika, wazonu, wazy) jest dowolna; naczynie powinno być    bez żadnych napisów czy naklejek;
·         Wybór roślin jest dowolny; w słoiku mogą znajdować się przeróżne krzewy, mchy, paprocie oraz małe sadzonki drzew; należy pamiętać, aby rośliny umieszczone razem, miały podobne wymagania  co do wilgotności;
·         Środek naczynia można udekorować np. kamyczkami, szyszkami, gałązkami; ważne, aby kompozycja była spójna i wizualnie estetyczna;
·         W konkursie każdy uczestnik indywidualnie wykonuje kompozycje, prace zbiorowe nie będą oceniane;
·         Oceny pracy dokona Jury powołane przez Organizatora;
·         Kryteria oceny prac:
*stopień trudności wykonania kompozycji,        *jakość i estetyka pracy,          *oryginalność pracy,
 • Do pracy należy dołączyć metryczkę: imię i nazwisko oraz wiek autora, imię i nazwisko oraz nr telefonu nauczyciela opiekuna, nazwa oraz adres mailowy szkoły, a także oświadczenie „Wyrażam zgodę na publikowanie mojego imienia i nazwiska oraz mojego wizerunku na stronach internetowych Organizatora oraz w środkach masowego przekazu, na potrzeby związane z podaniem wyników Konkursu” podpisane przez ucznia i opiekuna;
 • Prace muszą zostać dostarczone osobiście do Organizatora (ZSEU w Żychlinie) do dnia 29 kwietnia 2019r. do godziny 9.00 (prace dostarczone po 29 kwietnia nie będą oceniane);
 • Dostarczone prace przechodzą na własność Organizatora;
 • Na autorów najlepszych prac, w każdej kategorii, czekają nagrody ufundowane przez Starostę Konińskiego oraz Nadleśnictwo Konin;
 • Konkurs ten zostanie oceniony przez Jury podczas obchodów Światowego Dnia Ziemi;
 • Wręczenie nagród nastąpi 29 kwietnia 2019 roku w Zespole Szkół Ekonomiczno – Usługowych im F. Chopina w Żychlinie podczas podsumowania obchodów Światowego Dnia Ziemi;
Organizatorzy
            


KONKURS NA ALBUM
„Ginące plemiona i kultury świata”

Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych im. Fryderyka Chopina w Żychlinie;
Konkurs objęty jest honorowym patronatem: Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz Starosty Konińskiego
REGULAMIN KONKURSU:
·      Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych miasta Konina oraz powiatu konińskiego, kolskiego, słupeckiego, tureckiego i kaliskiego;
·      Konkurs oceniany będzie w dwóch kategoriach wiekowych: pierwsza – szkoła podstawowa (7-8 klasa) oraz  gimnazjum (3 klasa) , druga – szkoły ponadgimnazjalne;
·      Celem konkursu jest rozbudzenie wśród dzieci i młodzieży potrzeby ochrony przyrody, promowanie działań proekologicznych oraz rozwijanie uzdolnień plastycznych dzieci i młodzieży;
·         Zadaniem konkursowym jest wykonanie albumu książkowego, zawierającego informacje, a także zdjęcia, schematy, tabele, wykresy, mapki, zgodnie z tematem albumu;
·         W konkursie każdy uczestnik indywidualnie wykonuje album, prace zbiorowe nie będą oceniane;
·         Oceny pracy dokona Jury powołane przez Organizatora;
·         Kryteria oceny prac:
                *zgodność treści z tematyką konkursu,                * wartość merytoryczna pracy,
*sposób zaprezentowania tematu, techniczna strona pracy,          *jakość i estetyka pracy,  
 • Do pracy należy dołączyć metryczkę: imię i nazwisko oraz wiek autora, imię i nazwisko oraz nr telefonu nauczyciela opiekuna, nazwa oraz adres mailowy szkoły, a także oświadczenie „Wyrażam zgodę na publikowanie mojego imienia i nazwiska oraz mojego wizerunku na stronach internetowych Organizatora oraz w środkach masowego przekazu, na potrzeby związane z podaniem wyników Konkursu” podpisane przez ucznia i opiekuna;
 • Prace mogą zostać przesłane pocztą (z dopiskiem Dzień Ziemi  2019) na adres: ZSEU w Żychlinie, ul. Parkowa 2, 62 -571 Stare Miasto  lub osobiście dostarczone do Organizatora (ZSEU w Żychlinie) do dnia 15 kwietnia 2019 r.  (prace dostarczone po 15 kwietnia nie będą oceniane);
 • Nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora;
 • Na autorów najlepszych prac, w każdej kategorii, czekają nagrody ufundowane przez Starostę Konińskiego oraz Nadleśnictwo Konin;
 • Organizator konkursu  skontaktuje się z opiekunem ucznia, w przypadku gdy został on laureatem konkursu;
 • Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie biologiazblondynka.blogspot.com do 20 kwietnia br.;
 • Wręczenie nagród nastąpi 29 kwietnia 2019 roku w Zespole Szkół Ekonomiczno – Usługowych im F. Chopina    w Żychlinie podczas podsumowania obchodów Światowego Dnia Ziemi;

OrganizatorzyKONKURS DLA NAUCZYCIELI
na scenariusz zajęć na temat:
„Przyczyny i skutki wymierania gatunków”


Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych im. Fryderyka Chopina w Żychlinie;
Konkurs objęty jest honorowym patronatem: Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz Starosty Konińskiego
   REGULAMIN KONKURSU:
·  Do udziału w konkursie zapraszamy nauczycieli, opiekunów kół biologicznych i ekologicznych, animatorów edukacji ekologicznej, opiekunów LOP,
·  Celem konkursu jest upowszechnienie dobrych praktyk w zakresie prowadzenia zajęć edukacyjnych dotyczących ekologii i ochrony środowiska, upowszechnienie wiedzy z zakresu ochrony gatunkowej oraz poszerzenie zainteresowań problematyką ekologii,
·  Zadaniem konkursowym jest stworzenie scenariusza zajęć na temat; „Przyczyny i skutki wymierania gatunków”,
·  Oceny pracy dokona Jury powołane przez Organizatora
·  Kryteria oceny Jury:
a)   zgodność treści z tematyką konkursu,
b)   sposób zaprezentowania nowych treści,
c)   wartość edukacyjna programu,
d)  innowacyjność zaproponowanych zajęć,
e)   załączniki do scenariusza: karty pracy, ćwiczenia, zdjęcia, rysunki, schematy, mapki, prezentacja multimedialna,
·  Jeden autor może przysłać tylko jeden scenariusz;
·  Do scenariusza należy dołączyć metryczkę: imię i nazwisko nauczyciela, nr telefonu nauczyciela, nazwa oraz adres mailowy szkoły, a także oświadczenie „Wyrażam zgodę na publikowanie mojego imienia i nazwiska oraz mojego wizerunku na stronach internetowych Organizatora oraz w środkach masowego przekazu, na potrzeby związane z podaniem wyników Konkursu” podpisane przez nauczyciela;
·  Prace mogą zostać przesłane pocztą (z dopiskiem Dzień Ziemi  2019) na adres: ZSEU w Żychlinie, ul. Parkowa 2, 62 -571 Stare Miasto  lub osobiście dostarczone do Organizatora (ZSEU w Żychlinie) do dnia 15 kwietnia 2019 r.  (prace dostarczone po 15 kwietnia nie będą oceniane);
·  Nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora;
·  Na autorów najlepszych prac, w każdej kategorii, czekają nagrody ufundowane przez Starostę Konińskiego oraz Nadleśnictwo Konin;
·  Organizator konkursu  skontaktuje się z nauczycielem, w przypadku gdy został on laureatem konkursu;
·  Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie biologiazblondynka.blogspot.com do 20 kwietnia br.;
·  Wręczenie nagród nastąpi 29 kwietnia 2019 roku w Zespole Szkół Ekonomiczno – Usługowych im F. Chopina w Żychlinie podczas podsumowania obchodów Światowego Dnia Ziemi;

Organizatorzy


Komentarze

Popularne Posty

Tydzień Uczniowskiej SuperMocy - co to, po co i dlaczego?

Co to jest Tydzień Uczniowskiej SuperMocy? Tydzień Uczniowskiej SuperMocy to tydzień, podczas którego chciałybyśmy zaproponować, aby w każdej szkole, klasie zorganizowane zostały zajęcia, warsztaty, gry i zabawy, podczas których uczniowie mieliby szansę poznać siebie oraz swoje mocne strony. Po co zaproponowałyśmy Tydzień Uczniowskiej SuperMocy? Pytaliście kiedyś uczniów, co jest ich mocną stroną? W czym są najlepsi? Co najlepiej robią? Co w sobie lubią? Co uważają za swoje największe osiągnięcie?   Długo czekaliście na odpowiedzi? A pytaliście kiedyś swoich uczniów o ich słabe strony, w czym są niedoskonali, z czym sobie nie radzą, co jest ich największym niepowodzeniem? I co, tak samo długo czekaliście na odpowiedzi? Otóż to, uczniowie, zdecydowanie szybciej i łatwiej potrafią mówić o swoich słabych stronach, niż o mocnych, dużo więcej potrafią wymienić słabych stron niż mocnych (słabych 10, może więcej a mocnych 1 może 2). Poprzez akcję Tydzień Uczniows

Wielka biologiczna gra o NEURONY

Na czas, kiedy edukacja przeniosła się ze szkoły do domu proponuję moim uczniom „Wielką biologiczną grę o NEURONY” Koronawirus zmienia oblicze obecnej edukacji. Najbliższe tygodnie, to czas, gdy edukacja odbywać się będzie w troszkę inny sposób. Pomimo tego, że zamknięte są szkoły, to wcale nie znaczy, że nie można teraz zdobywać nowej wiedzy. Oczywiście, że można, tylko troszkę w inny sposób. Jak grzyby po deszczu, powstają platformy edukacyjne do nauki każdego przedmiotu, z łatwym, bezpłatnym dostępem dla każdego ucznia, niezależnie od poziomu nauczania. Korzystajcie z nich, jeżeli tylko możecie. Cieszę się również z faktu, że nauczyciele także działają, tworzą i nagrywają lekcje on-line, aby każdy uczeń mógł poczuć się jak w szkole. Sama znam wielu takich cudownych belfrów, którzy już lada dzień wystartują ze swoimi lekcjami w wirtualnej klasie, i prawdę mówiąc, już się nie mogę doczekać tych lekcji. A ja? Czy też przygotuję takie lekcje? Być może TAK. Jestem TIK

OGÓLNOPOLSKI PROJEKT „EKO-SZKOŁA”

Środowisko przyrodnicze, w którym żyje człowiek, jest naszym naturalnym miejscem na Ziemi. Jesteśmy częścią przyrody. Nasze życie i zdrowie zależy od warunków panujących w środowisku. A jak jest? Niestety źle! Zanieczyszczona jest woda, powietrze i gleba, piętrzą się góry odpadów. Efekt cieplarniany, smog, dziura ozonowa, kwaśne deszcze, to już nasza codzienność, słyszymy o tym w telewizji, w radio, czytamy w gazetach i Internecie. A przecież środowisko, które jest zanieczyszczone ma negatywny wpływ na życie wszystkich istot żywych, ma negatywny wpływ na nasze zdrowie. Przebywanie w zanieczyszczonym środowisku przyczynia się do zwiększenia występowania chorób układu oddechowego, zaburzeń układu krążenia, bezsenności, bólu głowy, złego samopoczucia, chorób oczu, reakcji alergicznych ustroju i wielu innych. Co zrobić? Od czego zacząć, aby było lepiej? Trzeba zacząć od „sprzątania” swojego podwórka. Do zatrzymania istniejącego trendu, coraz większej i szybszej degradacji środowisk