Przejdź do głównej zawartości

XIV Powiatowe Obchody Światowego Dnia ZiemiDzień Ziemi to największe ekologiczne święto, które każdego roku obchodzone jest w 192 krajach świata.
W tym roku po raz czternasty w Zespole Szkół Ekonomiczno – Usługowych im. Fryderyka Chopina w Żychlinie odbyły się Powiatowe Obchody Światowego Dnia Ziemi. Cała impreza organizowana była pod honorowym patronatem Starosty Konińskiego oraz Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Do wspólnej organizacji obchodów dołączyło w tym roku Nadleśnictwo Konin.
Cała uroczystość przygotowana została zgodnie z hasłem ONZ „Protect our species”, czyli „Chrońmy nasze gatunki”.
W czasie obchodów Światowego Dnia Ziemi 2019 szczególną uwagę poświęciliśmy tematom związanym z ochroną różnorodności biologicznej. Jest to temat ważny i szczególnie bliski każdemu człowiekowi, ponieważ każdego dnia mamy styczność z wieloma gatunkami roślin i zwierząt. Niestety okazuje się, że każdego dnia z naszego globu bezpowrotnie znikają jakieś gatunki. Konsekwencją wymierania gatunków, za kilka, kilkanaście, czy kilkadziesiąt lat, będzie fakt, że pewne gatunki roślin i zwierząt następne pokolenia będą mogły oglądać tylko z obrazków z książek. Do zatrzymania istniejącego trendu zmniejszania się bioróżnorodności potrzebne są głębokie zmiany w świadomości każdego człowieka, w związku z czym należy edukować młodzież oraz uświadomić każdemu, że jego odpowiedzialne działania mogą przyczynić się do zatrzymania tendencji wymierania wielu gatunków.
            Chcąc podnieść świadomość ekologiczną młodzieży szkól podstawowych, gimnazjalnych  i ponadgimnazjalnych powiatu konińskiego oraz miasta Konina, zorganizowane zostały dla uczniów ekologiczne konkursy:
ü Konkurs plastyczny na plakat „Gatunki zagrożone wyginięciem w Polsce i na świecie”;
ü Konkurs techniczny „Domki i budki dla owadów, ptaków i nietoperzy”;
ü Konkurs na film lub prezentację multimedialną „Sposoby ochrony bogactwa przyrodniczego w Polsce i na świecie”;
ü Konkurs florystyczny „Las i ogród zamknięty w szkle”;
ü Konkurs na album „Ginące plemiona i kultury świata”;
Nauczyciele edukacji ekologicznej mogli wziąć udział w konkursie, który polegał na opracowaniu scenariusza zajęć na temat: „Przyczyny i skutki wymierania gatunków”;
Nagrody w konkursach, dla laureatów oraz osób wyróżnionych, ufundowało Starostwo Powiatowe w Koninie oraz Nadleśnictwo Konin, za co bardzo pięknie dziękuję
Nie tylko laureaci i osoby wyróżnione w konkursach otrzymały dyplomy, ale również i wszyscy nauczyciele, którzy inspirowali, pomagali oraz sprawowali opiekę nad swoimi uczniami, podczas wykonywania uczniowskich prac konkursowych. Każdy nauczyciel, oprócz podziękowania, otrzymał również promocyjne gadżety Powiatu Konińskiego, przygotowane przez Naczelnik Wydziału Promocji Starostwa Powiatowego w Koninie Panią Ewelinę Rapełę, za co bardzo serdecznie dziękuję (bardzo żałuję, że wraz z wszystkimi nauczycielami nie zrobiliśmy pamiątkowego zdjęcia w koszulkach z logo Powiatu Konińskiego).
Podczas obchodów Dnia Ziemi uczniowie z ZSEU w Żychlinie zaprezentowali ekologiczny program artystyczny:
·      wykład „Chrońmy nasze gatunki” – Julia Krzosek, Kacper Wożniak,
·      taniec „Zumba dla Matki Ziemi” – Weronika Kuśnierczyk;
·      piosenka unplugged „When I’m gone” – Julia Krzosek;
·      piosenka „Kolorowy świat” – Wiktoria Kaczmarek;
·      wiersz „Dzień Ziemi” – Oliwia Rondoś;
Gościem specjalnym tegorocznych obchodów Dnia Ziemi był pan Grzegorz Bąk, specjalista ds. ochrony lasu i przyrody Nadleśnictwa Konin, który wygłosił bardzo ciekawy wykład na temat: „Formy ochrony przyrody na terenie Nadleśnictwa Konin” .
                 Podczas imprezy zaprezentowany został również film, przygotowany przez uczniów z Koła Biologicznego ZSEU w Żychlinie pt. „Człowiek w świecie zwierząt. Czy to brzmi dumnie?”, który wywarł bardzo duże wrażenie  oraz wzbudził wiele emocji na uczestnikach obchodów, gdyż przedstawiał działania człowieka, powodujące śmierć wielu zwierząt wodnych i lądowych.
Po uroczystych obchodach, zaproszeni goście, laureaci konkursów oraz wszyscy uczestnicy, mogli podzielić się ekologicznymi wrażeniami przy kawie i żychlińskim ciastku, a także mogli zwiedzić specjalnie przygotowane wystawy: wystawa przyrodnicza „Mieszkańcy lasu” przygotowana przez Nadleśnictwo Konin, wystawa publikacji przyrodniczych przygotowana przez Wydawnictwo IBIS, a także wystawa prac konkursowych (plakaty, budki dla ptaków i nietoperzy oraz mini-ogrody i lasy w szkle).
W obchodach uczestniczyli:
ü  Pan Tomasz Nowak – Poseł na Sejm RP
ü  Pan Władysław Kocaj – Wicestarosta Koniński;
ü  Pani Agnieszka Mirecka – Katulska – Wicedyrektor Kuratorium Oświaty w Poznaniu Delegatura w Koninie;
ü  Pani Żanetta Matlewska – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Koninie;
ü  Pani Julia Stasińska – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa;
ü  Pan dr Marek Waszkowiak – Rektor Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich w Koninie;
ü  Pan dr Dariusz Wesołowski – Prorektor Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich w Koninie;
ü  Pan Piotr Wawrzyniak – Inspektor Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa Gminy Stare Miasto;
ü  Pani Jolanta Staszak – Metodyk biologii w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie;
ü  Pani Olga Wagner – Zaskórska – Metodyk przyrody w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie;
ü  Pan Michał Urbaniak – Inżynier Nadzoru Nadleśnictwa Konin;
ü  Pan Grzegorz Bąk – Specjalista ds. ochrony lasu i przyrody Nadleśnictwa Konin;
ü  Pan Roman Świderski – Podleśniczy Leśnictwa Brzeźno;
ü  Pani Ewelina Szurgot – Prus oraz Pani Monika Kwiatkowska – Wydawnictwo IBIS;
oraz uczniowie i nauczyciele ze szkół: Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych w Żychlinie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Rychwale, Szkoła Podstawowa w Żychlinie, Szkoła Podstawowa w Liścu Wielkim, Szkoła Podstawowa Nr 11 w Koninie;
 Obchody Światowego Dnia Ziemi mają już swoją długoletnią tradycję, po raz pierwszy odbyły się w 2006 roku. Od 2014 roku, za swoją innowacyjność podejmowanych działań, obchody Dnia Ziemi objęte zostały honorowym patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.
Impreza ta posiada wysoką rangę w środowisku i każdego roku cieszy się dużą popularnością i uznaniem, zarówno wśród uczniów i nauczycieli szkół, a także i wielu instytucji, które włączają się w organizację tych obchodów. Uroczystość ta jest ciekawym przedsięwzięciem, ponieważ łączy wiele osób z powiatu, które poprzez wspólną naukę i zabawę zwiększają swoją wiedzę odnośnie właściwych postaw proekologicznych. Poza tym, obchody te dają szansę młodym ludziom na rozwój i doskonalenie ich zainteresowań oraz na zaprezentowanie swojej wiedzy i umiejętności przed szerokim gronem.
Całą uroczystość prowadzili uczniowie z klas pierwszych: Gabriela Woźniak oraz Patryk Mazur.
Opiekę nad kroniką „Dnia Ziemi” sprawowały Anna Mazurek i Anna Krawczyk, gdzie zaproszeni gości mieli okazję dokonać symbolicznego wpisu.
„Słodki kącik” dla zaproszonych gości przygotowała klasa II TŻ wraz z Panią Katarzyną Hryciuk oraz Panią Jolantą Knapkiewicz.
Zdjęcia wykonał: Pan Andrzej Midor.
Oczywiście nieoceniona była pomoc mojej klasy I LO oraz III TSR, która pomagała przy wielu organizacyjnych sprawach.
Szczególnie podziękowania kieruję dla Pani Julii Stasińskiej, Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa za pomoc i wsparcie, podczas organizowania XIV Powiatowych Obchodów Światowego Dnia Ziemi.
Laureaci konkursów ekologicznych

ü Konkurs plastyczny na plakat „Gatunki zagrożone wyginięciem w Polsce i na świecie”;
Kategoria: gimnazjum i szkoła podstawowa:
ü  Wyróżnienie – Weronika Roszak - Szkoła Podstawowa w Liścu Wielkim;
ü  3 miejsce – Wiktor Maćkowski - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rychwale;
ü  2 miejsce – Maciej Szafran – Szkoła Podstawowa w Liścu Wielkim 
ü  1 miejsce – Julia Janiak – Szkoła Podstawowa w Liścu Wielkim
    Kategoria: szkoła ponadgimnazjalna:
ü  Wyróżnienie – Wiktoria Błaszkowska - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie
ü  3 miejsce – Martyna Mąkowska - Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych w Żychlinie
ü  2 miejsce – Sandra Piotrowska - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie 
ü  1 miejsce –  Joanna Janiak z Zespołu Szkół Ekonomiczno – Usługowych w Żychlinie,

ü Konkurs techniczny „Domki i budki dla owadów, ptaków i nietoperzy”;
        Kategoria: gimnazjum i szkoła podstawowa:
ü  2 miejsce – Natalia Kalużna – Szkoła Podstawowa w Liścu Wielkim
ü  1 miejsce – Piotr Antosik – Szkoła Podstawowa w Liścu Wielkim
         Kategoria: szkoła ponadgimnazjalna:
ü  Wyróżnienie – Kinga Kołodziejczak - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie
ü  3 miejsce – Patryk Mazur i Izabela Ulańska – Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych w Żychlinie
ü  2 miejsce –  Adam Korzeniewski – Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych w Żychlinie
ü  1 miejsce – Jan Robak - Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych w Żychlinie

ü Konkurs na film lub prezentację multimedialną „Sposoby ochrony bogactwa przyrodniczego w Polsce i na świecie”;
         Kategoria: gimnazjum i szkoła podstawowa:
ü  Wyróżnienie – Andrzej Cieślak Szkoła Podstawowa w Liścu Wielkim
ü  3 miejsce –  Rafał Janiak – Szkoła Podstawowa w Liścu Wielkim
ü  2 miejsce -  Martyna Jankosz – Szkoła Podstawowa w Liścu Wielkim
ü  1 miejsce –  Kamil Cichy – Szkoła Podstawowa w Liścu Wielkim
     Kategoria: szkoła ponadgimnazjalna:
ü  Wyróżnienie –  Zuzanna Wróbel – Kudyniuk - Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych w Żychlinie
ü  3 miejsce –  Daria Szczerbiak - Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych w Żychlinie
ü  2 miejsce – Weronika Dranikowska – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnychw Kleczewie  
ü  1 miejsce –  Mikołaj Mirecki – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie

ü Konkurs florystyczny „Las i ogród zamknięty w szkle”;
       Kategoria: szkoła ponagimnazjalna:
ü Wyróżnienie – Małgorzata Juszczak - Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych w Żychlinie
ü 3 miejsce – Martyna Wysocka- Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych w Żychlinie
ü 2 miejsce – Julia Springer - Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych w Żychlinie
ü 1 miejsce – Anna Korpas - Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych w Żychlinie
       Kategoria: gimnazjum i szkoła podstawowa:
ü Wyróżnienie - Alicja Jeska - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rychwale
ü 3 miejsce –  Nikola Pakulska – Szkoła Podstawowa w Liścu Wielkim
ü 2 miejsce –  Filip Majkowski - Szkoła Podstawowa Nr 11 w Koninie
ü 1 miejsce –  Wiktoria Łukaszewska - Szkoła Podstawowa w Liścu Wielkim

ü Konkurs na album „Ginące plemiona i kultury świata”;
ü Wyróżnienie: Marta Lipkowska - Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych w Żychlinie
ü 3 miejsce – Wiktoria Kaczmarek - Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych w Żychlinie
ü 2 miejsce – Magdalena Stanisławska - Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych w Żychlinie
ü 1 miejsce – Ewelina Górska - Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych w Żychlinie
ü 1 miejsce - Julia Masłowska – Szkoła Podstawowa w Liścu Wielkim


Konkurs na scenariusz zajęć na temat: „Przyczyny i skutki wymierania gatunków”;
1 miejsce - Pani Agnieszka Kowalik z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie,Komentarze

Popularne Posty

Tydzień Uczniowskiej SuperMocy - co to, po co i dlaczego?

Co to jest Tydzień Uczniowskiej SuperMocy? Tydzień Uczniowskiej SuperMocy to tydzień, podczas którego chciałybyśmy zaproponować, aby w każdej szkole, klasie zorganizowane zostały zajęcia, warsztaty, gry i zabawy, podczas których uczniowie mieliby szansę poznać siebie oraz swoje mocne strony. Po co zaproponowałyśmy Tydzień Uczniowskiej SuperMocy? Pytaliście kiedyś uczniów, co jest ich mocną stroną? W czym są najlepsi? Co najlepiej robią? Co w sobie lubią? Co uważają za swoje największe osiągnięcie?   Długo czekaliście na odpowiedzi? A pytaliście kiedyś swoich uczniów o ich słabe strony, w czym są niedoskonali, z czym sobie nie radzą, co jest ich największym niepowodzeniem? I co, tak samo długo czekaliście na odpowiedzi? Otóż to, uczniowie, zdecydowanie szybciej i łatwiej potrafią mówić o swoich słabych stronach, niż o mocnych, dużo więcej potrafią wymienić słabych stron niż mocnych (słabych 10, może więcej a mocnych 1 może 2). Poprzez akcję Tydzień Uczniows

Wielka biologiczna gra o NEURONY

Na czas, kiedy edukacja przeniosła się ze szkoły do domu proponuję moim uczniom „Wielką biologiczną grę o NEURONY” Koronawirus zmienia oblicze obecnej edukacji. Najbliższe tygodnie, to czas, gdy edukacja odbywać się będzie w troszkę inny sposób. Pomimo tego, że zamknięte są szkoły, to wcale nie znaczy, że nie można teraz zdobywać nowej wiedzy. Oczywiście, że można, tylko troszkę w inny sposób. Jak grzyby po deszczu, powstają platformy edukacyjne do nauki każdego przedmiotu, z łatwym, bezpłatnym dostępem dla każdego ucznia, niezależnie od poziomu nauczania. Korzystajcie z nich, jeżeli tylko możecie. Cieszę się również z faktu, że nauczyciele także działają, tworzą i nagrywają lekcje on-line, aby każdy uczeń mógł poczuć się jak w szkole. Sama znam wielu takich cudownych belfrów, którzy już lada dzień wystartują ze swoimi lekcjami w wirtualnej klasie, i prawdę mówiąc, już się nie mogę doczekać tych lekcji. A ja? Czy też przygotuję takie lekcje? Być może TAK. Jestem TIK

OGÓLNOPOLSKI PROJEKT „EKO-SZKOŁA”

Środowisko przyrodnicze, w którym żyje człowiek, jest naszym naturalnym miejscem na Ziemi. Jesteśmy częścią przyrody. Nasze życie i zdrowie zależy od warunków panujących w środowisku. A jak jest? Niestety źle! Zanieczyszczona jest woda, powietrze i gleba, piętrzą się góry odpadów. Efekt cieplarniany, smog, dziura ozonowa, kwaśne deszcze, to już nasza codzienność, słyszymy o tym w telewizji, w radio, czytamy w gazetach i Internecie. A przecież środowisko, które jest zanieczyszczone ma negatywny wpływ na życie wszystkich istot żywych, ma negatywny wpływ na nasze zdrowie. Przebywanie w zanieczyszczonym środowisku przyczynia się do zwiększenia występowania chorób układu oddechowego, zaburzeń układu krążenia, bezsenności, bólu głowy, złego samopoczucia, chorób oczu, reakcji alergicznych ustroju i wielu innych. Co zrobić? Od czego zacząć, aby było lepiej? Trzeba zacząć od „sprzątania” swojego podwórka. Do zatrzymania istniejącego trendu, coraz większej i szybszej degradacji środowisk