Przejdź do głównej zawartości

Podsumowanie I edycji ogólnopolskiego projektu "EKO-SZKOŁA 2020"Początek wakacji to czas podsumowania całego roku szkolnego, a więc podsumujmy I edycję ogólnopolskiego projektu „EKO-SZKOŁA”. Zobaczmy, które placówki uzyskały tytuł „EKO-SZKOŁA 2020” i „EKO-PRZEDSZKOLE 2020”,  oraz którzy nauczyciele zdobyli tytuł „PROMOTOR EKOLOGII 2020”, w ogólnopolskim projekcie „Eko-Szkoła”, który realizowany był przez cały rok szkolny 2019/2020 przez uczniów i nauczycieli wielu polskich szkół.

„EKO – SZKOŁA” to ogólnopolski projekt edukacyjny skierowany do szkół, przedszkoli i placówek edukacyjnych. Powstał, w celu stworzenia sieci placówek, które poprzez współpracę, będę dzielić się pomysłami, jak kształtować ekologiczną świadomość młodego pokolenia.

Honorowy patronat nad projektem „Eko-Szkoła” sprawuje: Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, Starosta Koniński Stanisław Bielik, Prezydent Miasta Konina Piotr Korytkowski, Wielkopolska Kurator Oświaty Elżbieta Leszczyńska, Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno–Usługowych w Żychlinie Anna Matczak-Gaj, Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, Centrum Rozwoju Edukacji EDICON w Poznaniu, Tygodnik nauczycielski „Głos nauczycielski”, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Poznaniu, Portal Ja-Nauczyciel’ka, Fundacja Konin Dzieciom.Główne cele projektu „EKO-SZKOŁA” to: 
- Nadanie problemowi degradacji środowiska właściwej rangi w odbiorze społecznym oraz wywołanie dyskusji na temat jej skutków dla przyszłych pokoleń; 
- Uświadomienie każdej osobie, że jej mądre decyzje i działania w życiu codziennym, mają wpływ na stan środowiska przyrodniczego; 
- Poszerzanie wiedzy uczniów/przedszkolaków o tematy z zakresu ekologii i ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem konsekwencji degradacji środowiska dla życia i zdrowia organizmów, które w nim występują; 
- Pobudzanie uczniów do aktywnego działania na rzecz środowiska, dzięki udziałowi w akcjach, imprezach i innych działaniach proekologicznych, co daje im poczucie posiadania osobistego wpływu na zmiany w stanie środowiska; 
- Kształtowanie u uczniów postawy ekologicznego Polaka, Europejczyka i obywatela świata, aby poprzez zmiany własnych nawyków, przeciwdziałać degradacji środowiska w środowisku lokalnym, kraju, a także i na świecie; 
- Poznawanie środowiska lokalnego, w tym miejsc objętych ochroną (np. parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody) oraz lokalizację pomników przyrody w najbliższej okolicy, co pozwala uczniowi zachwycić się pięknem otaczającej przyrody, a także wyzwolić refleksję o konieczności jej ochrony;

Idea projektu opiera się na promowaniu postaw proekologicznych, dlatego też zadania projektowe polegały na zorganizowaniu przez nauczyciela i jego uczniowską grupę/klasę projektową, kilkunastu przedsięwzięć ekologicznych na terenie szkoły, skierowanych dla uczniów, rodziców, nauczycieli (opis zadań projektowych zawarty jest w regulaminie projektu). W terminie do 10 czerwca 2020r. szkolny koordynator projektu zobowiązany był przesłać „Raport końcowy”, zawierający opis i podsumowanie zrealizowanych ekologicznych przedsięwzięć na terenie swojej szkoły. Raport ten jest poświadczeniem, że szkoły realizowały zadania projektowe. Placówki, które spełniły wszystkie wymagania formalne, angażując się bardzo we wszystkie zaplanowane ekologiczne działania uzyskały ogólnopolski tytułu „EKO-SZKOŁA 2020” / „EKO-PRZEDSZKOLE 2020” a nauczyciel, szkolny koordynator wszystkich działań otrzymał tytuł „PROMOTOR EKOLOGII 2020”.

Nauczyciele oraz placówki, które uzyskały tytuły w I edycji ogólnopolskiego projektu „EKO-SZKOŁA” to:


 1. Przedszkole nr 41 w Zabrzu – Pani Joanna Bartosik
 2. Przedszkole nr 243 w Warszawie – Pani Magdalena Pawlik - Rybicka
 3. Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 w Rudzie Śląskiej – Pani Aleksandra Widera, Pani Agata Zajdel, Pani Monika Marcinkowska, Pani Joanna Widera,
 4. Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 w Gliwicach – Pani Gabriela Antonowicz-Pracht, Pani Patrycja Małkiewicz, Pani Barbara Martnowicz, Pani Ewelina Grochowska, Pani Małgorzata Kwaśnicka
 5. Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 9 w Rybniku – Pani Zuzanna Stolarczyk
 6. Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 9 w Poznaniu - Pani Joanna Hofman
 7. Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 12 w Gliwicach – Pani Barbara Zasadzień
 8. Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Gliniku – Pani Katarzyna Piskorz
 9. Szkoła Podstawowa nr 1 im Ludwika Holesza w Świerklanach – Pani Emilia Nadolnik
 10. Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Adama Osetka w Gorzycach – Pani Katarzyna Sulich
 11. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Świeradowie – Zdroju -  Pani Aleksandra Arciszewska – Kijewska
 12. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Nakle nad Notecią – Pani Patrycja Michalik
 13. Szkoła Podstawowa nr 2 w Plewiskach – Pani Klaudia Sobocińska, Pani Elżbieta Kapluk 
 14. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bohaterów Westerplatte w Lublińcu  - Pani Marzena Ledwig
 15. Szkoła Podstawowa nr 4 im. I Samodzielnej Warszawskiej Brygady Kawalerii w Gryficach – Pani Magdalena Zawada
 16. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 6 w Gliwicach – Pani Grażyna Beściak
 17. Szkoła Podstawowa nr 9 w Pruszkowie – Pani Anna Maleszewska
 18. Szkoła Podstawowa nr 10 im. Adama Mickiewicza w Koninie – Pani Edyta Kotkowska
 19. Szkoła Podstawowa nr 92 w Gdańsku – Pani Aleksandra Użlis
 20. Szkoła Podstawowa nr 314 im. Przyjaciół Ziemi w Warszawie – Pani Agnieszka Ronduda 
 21. Szkoła Podstawowa nr 388 im. Jana Pawła II w Warszawie - Pani Marta Niewiadomska, Pani Żanetta Wośko
 22. Szkoła Podstawowa im. Karola Miarki w Ochabach Małych – Pani Anna Żertka
 23. Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Białobrzegach – Pani Marlena Kujawa
 24. Szkoła Podstawowa im. Osadników Wojskowych w Brzeźnicy – Pani Agata Sieńczak
 25. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wysokiej – Pani Anna Górska
 26. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kolonii – Pani Małgorzata, Izabela Włodek
 27. Szkoła Podstawowa im. Strażaków Polskich w Nowej Wsi Lęborskiej – Pani Justyna Marcinkiewicz,
 28. Szkoła Podstawowa im. ks. Czesława Przystasia w Lutoryżu – Pani Gabriela Lubas
 29. Szkoła Podstawowa im. Edmunda Bojanowskiego w Kunowie – Pani Agata Wierzchowska
 30. Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Margoninie – Pani Małgorzata Połczyńska
 31. Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Wilkowicach – Pani Aneta Kosowska, Pani Małgorzata Kołodziejczyk
 32. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lubatowej – Pani Agnieszka Kubusiak
 33. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zawadzie – Pani Barbara Gajewska,
 34. Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Wólce Wieprzeckiej – Pani Barbara Gajewska
 35. Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Sicienku – Pani Monika Noińska – Swiniarska
 36. Szkoła Podstawowa w Jaraczewie – Pani Agnieszka Płończak
 37. Szkoła Podstawowa w Wietrznie – Pani Agnieszka Giemza-Marek
 38. Publiczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego im. rtm. Witolda Pileckiego w Warszawie – Pani Marzena Pietrucha
 39. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chwalibogowie - Pani Sylwia Tajsner, Pani Kinga Plucinska - Zdunek
 40. Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Gliniku Polskim – Pani Katarzyna Kania, Pani Agnieszka Giemza-Marek
 41. Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi „Cogito” im. Wisławy Szymborskiej w Płocku -  Pani Aleksandra Zychowicz, Pani Anna Gackoska, Pani Iga Lisiecka, Pani Patrycja Pietrzak, Pani Aneta Jagodzińska, Pani Beata Goliszewska, Pani Wiola Grzymała, Pani Wiola Strzelczak
 42. Zespół Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Rusku – Pani Magdalena Szydlik
 43. Zespół Szkół nr 4 im. Powstańców Wielkopolskich w Lesznie – Pani Anna Majowicz
 44. Zespół Placówek Oświatowych w Tucznie  - Pani Monika Radulska 
 45. Zespół Szkół nr 2 w Łaskarzewie – Pani Inez Goźlińska
 46. Zespół Szkół Zawodowych im. Władysława Sikorskiego w Słupcy - Pani Joanna Ratajczyk,  Pani Patrycja Ignaszak – Suberska, Pani Magdalena Gwizdek- Kędziora
 47. Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących im. M. Skłodowskiej-Curie w Tarnowskich Górach – Pani Bogusława Mikołajczyk
 48. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Jozefowie nad Wisłą – Pani Izabela Pawlukiewicz
 49. Zespół Szkół Technicznych w Koninie – Pani Urszula Szymańska, Pani Katarzyna Pustelnik
 50. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Wągrowcu – Pani Anna Malak

Dyplomy dla nauczycieli i szkół dostępne są pod poniższymi linkami.

Promotor Ekologii 2020
Eko-Szkoła 2020


Gratuluję wszystkim nauczycielom i szkołom otrzymanych tytułów.
Dziękuję, że nie boją się Państwo innowacji i nowych projektów, że mają Państwo chęci i siłę, by angażować się w działania, które kształtują ekologiczną świadomość mieszkańców naszej planety. Dziękuję za Waszą aktywność i kreatywność, podczas wymyślania i organizacji wielu imprez, warsztatów, akcji i konkursów, w których mogli uczestniczyć Wasi uczniowie. Cieszę się bardzo, że mam okazję współpracować z tak wspaniałymi i zaangażowanymi nauczycielami, podczas realizacji tego projekt. To dzięki Waszej pracy i kreatywności możemy edukować społeczeństwo, że środowisko przyrodnicze to nasz wspólny dom, dom o który szczególnie musimy dbać. Dziękuję pięknie za tą współpracę. 
Cieszę się bardzo, że tak wiele placówek dołączyło do akcji, dlatego, że ważne jest, aby od najmłodszych lat, krzewić u każdego człowieka zachowania proekologiczne. Ważne jest, aby każdemu uświadomić, że jego odpowiedzialne działania mogą przyczynić się do zmniejszenia degradacji naszego środowiska. Myśląc o nas, ale i o przyszłych pokoleniach, aby miały szanse żyć w czystym środowisku, musimy działać tu i teraz.  Dzięki dołączeniu do projektu, pokazali Państwo, że razem możemy zdziałać wiele dla naszej planety, że ochrona naszej planety jest dla nas ważna

Dziękuję pięknie wszystkim osobom i instytucjom, które objęły patronatem ten ważny projekt.

Mogą Państwo zobaczyć filmik podsumowujący I edycję projektu, w którym poznają Państwo Promotorów Ekologii 2020, EKO-SZKOŁY i PRZEDSZKOLA oraz mogą Państwo zobaczyć zdjęcia z różnych akcji, imprez i warsztatów, które realizowane były w szkołach w ramach projektu, a zawarte zostały w Raportach Końcowych przesłanych przez nauczycieli. 

To już koniec I edycji projektu „Eko-Szkoła 2020”.

Życzę każdemu z Państwa pięknych chwil podczas wakacji oraz zregenerowania sił, aby w nowym roku szkolnym 2020/21 znów wspólnie działać na rzecz naszego środowiska w kolejnej edycji ogólnopolskiego projektu „Eko-Szkoła”

Już dziś zachęcam wszystkich do udziału w II edycji projektu. Szczegóły dotyczące kolejnej edycji będą dostępne na fb oraz stronie Biologia z Blondynką  oraz na fb Eko-Szkoła.
Autorka ogólnopolskiego projektu „EKO-SZKOŁA”
Joanna Gadomska

Komentarze

Popularne Posty

Tydzień Uczniowskiej SuperMocy - co to, po co i dlaczego?

Co to jest Tydzień Uczniowskiej SuperMocy? Tydzień Uczniowskiej SuperMocy to tydzień, podczas którego chciałybyśmy zaproponować, aby w każdej szkole, klasie zorganizowane zostały zajęcia, warsztaty, gry i zabawy, podczas których uczniowie mieliby szansę poznać siebie oraz swoje mocne strony. Po co zaproponowałyśmy Tydzień Uczniowskiej SuperMocy? Pytaliście kiedyś uczniów, co jest ich mocną stroną? W czym są najlepsi? Co najlepiej robią? Co w sobie lubią? Co uważają za swoje największe osiągnięcie?   Długo czekaliście na odpowiedzi? A pytaliście kiedyś swoich uczniów o ich słabe strony, w czym są niedoskonali, z czym sobie nie radzą, co jest ich największym niepowodzeniem? I co, tak samo długo czekaliście na odpowiedzi? Otóż to, uczniowie, zdecydowanie szybciej i łatwiej potrafią mówić o swoich słabych stronach, niż o mocnych, dużo więcej potrafią wymienić słabych stron niż mocnych (słabych 10, może więcej a mocnych 1 może 2). Poprzez akcję Tydzień Uczniows

Wielka biologiczna gra o NEURONY

Na czas, kiedy edukacja przeniosła się ze szkoły do domu proponuję moim uczniom „Wielką biologiczną grę o NEURONY” Koronawirus zmienia oblicze obecnej edukacji. Najbliższe tygodnie, to czas, gdy edukacja odbywać się będzie w troszkę inny sposób. Pomimo tego, że zamknięte są szkoły, to wcale nie znaczy, że nie można teraz zdobywać nowej wiedzy. Oczywiście, że można, tylko troszkę w inny sposób. Jak grzyby po deszczu, powstają platformy edukacyjne do nauki każdego przedmiotu, z łatwym, bezpłatnym dostępem dla każdego ucznia, niezależnie od poziomu nauczania. Korzystajcie z nich, jeżeli tylko możecie. Cieszę się również z faktu, że nauczyciele także działają, tworzą i nagrywają lekcje on-line, aby każdy uczeń mógł poczuć się jak w szkole. Sama znam wielu takich cudownych belfrów, którzy już lada dzień wystartują ze swoimi lekcjami w wirtualnej klasie, i prawdę mówiąc, już się nie mogę doczekać tych lekcji. A ja? Czy też przygotuję takie lekcje? Być może TAK. Jestem TIK

OGÓLNOPOLSKI PROJEKT „EKO-SZKOŁA”

Środowisko przyrodnicze, w którym żyje człowiek, jest naszym naturalnym miejscem na Ziemi. Jesteśmy częścią przyrody. Nasze życie i zdrowie zależy od warunków panujących w środowisku. A jak jest? Niestety źle! Zanieczyszczona jest woda, powietrze i gleba, piętrzą się góry odpadów. Efekt cieplarniany, smog, dziura ozonowa, kwaśne deszcze, to już nasza codzienność, słyszymy o tym w telewizji, w radio, czytamy w gazetach i Internecie. A przecież środowisko, które jest zanieczyszczone ma negatywny wpływ na życie wszystkich istot żywych, ma negatywny wpływ na nasze zdrowie. Przebywanie w zanieczyszczonym środowisku przyczynia się do zwiększenia występowania chorób układu oddechowego, zaburzeń układu krążenia, bezsenności, bólu głowy, złego samopoczucia, chorób oczu, reakcji alergicznych ustroju i wielu innych. Co zrobić? Od czego zacząć, aby było lepiej? Trzeba zacząć od „sprzątania” swojego podwórka. Do zatrzymania istniejącego trendu, coraz większej i szybszej degradacji środowisk