Przejdź do głównej zawartości

Ogólnopolski projekt „Stres a nasz mózg – walka do wygrania” z okazji Światowego Tygodnia MózguProjekt objęty został honorowym patronatem: Starosty Konińskiego, Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, grupy SuperBelfrzy RP oraz Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie.

Patronat medialny nad projektem sprawuje "Głos Nauczycielski" oraz TV Wielkopolska

Cele projektu:
·       poszerzenie wiedzy o budowie i funkcjonowaniu mózgu,
·       pomoc uczniom w zrozumieniu istoty i przyczyn stresu,
·       pomoc w poznaniu czynników stresogennych i własnej odporności na stres,
·       nabycie umiejętności rozpoznawania u siebie objawów stresu,
·       zwiększenie wiedzy na temat sposobów walki ze stresem,
·       poszerzenie wiedzy o szkodliwym wpływie narkotyków, papierosów, alkoholu na zdrowie człowieka,  ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania mózgu,
·       poznanie zdrowych sposobów walki ze stresem,
·       tworzenie postaw prozdrowotnych,
·       nabycie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
·       ćwiczenie relaksacji poprzez kontrolę oddychania,
·       rozwijanie koncentracji, zmniejszanie napięcia, wyciszanie,
·       zapoznanie z technikami relaksacji,
·       nawiązanie współpracy ze szkołami z całej Polski,
·       integracja uczniów z różnych szkół z terenu całej Polski w celu pobudzania młodzieży do aktywnego działania na rzecz własnego stanu zdrowia,
·       zaprezentowanie efektów ogłoszonych konkursów (konkurs na prezentację multimedialna i plakat), wręczenie dyplomów i nagród laureatom konkursów,
·       zaprezentowanie wyników ankiety ogólnopolskiej skierowanej dla uczniów szkół partnerskich, na temat sytuacji stresujących dla uczniów oraz sposobów radzenia sobie ze stresem,
·       zaprezentowanie filmu, składającego się z filmików  przygotowanych przez uczniów szkół partnerskich,
·       realizacja zagadnień z podstawy programowej z biologii zakresu zdrowia,


Opis projektu:
Obchody Światowego Tygodnia Mózgu w ZSEU w Żychlinie mają już swoją długoletnią tradycję, po raz pierwszy odbyły się w 2005 roku, a w tym roku odbędą się już po raz piętnasty. W tym roku, naszym hasłem przewodnim tego dnia jest „Stres a nasz mózg – walka do wygrania”. Jako nauczyciele doskonale wiemy, jak funkcjonuje mózg w sytuacji stresującej, krótkotrwałej i długotrwałej. Wiemy również, jak młodzież, a także i osoby dorosłe, starają się walczyć ze stresem, niekoniecznie w sposób zdrowy dla swojego organizmu. Niestety, wielu młodych ludzi, w sytuacji stresującej, sięga po alkohol, papierosy, narkotyki, dopalacze lub leki psychotropowe. Poprzez zaplanowane nasze działania chcemy pokazać uczniom jak radzić sobie ze stresem, ale w sposób zdrowy dla siebie. Chcemy, aby uczeń zrozumiał, że agresja, czy substancje psychoaktywne nie są rozwiązaniem na sytuacje stresowe. Chcemy pokazać również, negatywny wpływ działania narkotyków, alkoholu, papierosów na zdrowie człowieka, z uwzględnieniem wpływu na funkcjonowanie mózgu młodego człowieka.
Impreza nasza cieszy się coraz większą popularnością i uznaniem, zarówno wśród uczniów, jak i nauczycieli. Impreza ta jest również ciekawym przedsięwzięciem, ponieważ łączy wielu uczniów z całej Polski, którzy poprzez wspólną naukę i zabawę zwiększają swoją wiedzę odnośnie właściwych postaw wychowawczych, społecznych i prozdrowotnych.
W tym roku, do współpracy zaprosiliśmy uczniów i nauczycieli z różnych szkół z terenu całej Polski, aby wspólnie walczyć o młodych ludzi i wspólnie przedsięwzięć pewne działania. Na chwilę obecną zgłosiły się szkoły:

 1. International School of Bydgoszcz. Zespół Szkół Ogólnokształcących Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego,
 2. X Liceum Ogólnokształcące w Gdyni,
 3. IX Liceum Ogólnokształcące w Gdyni,
 4. X Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Warszawie,
 5. XV Liceum Ogólnokształcące im. Narcyzy Żmichowskiej w Warszawie,
 6. XXXVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Terapeutycznymi im. Jana Pawła II w Poznaniu,
 7. Zespół Szkół Ekonomiczno - Usługowych im. Fryderyka Chopina w Żychlinie, 
 8. Zespół Szkół Ekonomicznych im. Maksymiliana Jackowskiego w Słupcy,
 9. Zespól Szkól Chemiczno – Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach,
 10. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zabrzu,
 11.  Zespół Szkół im. Gen. D. Chłapowskiego w Bolechowie,
 12. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kartuzach,
 13. Zespół Szkół Budowlano – Informatycznych w Żorach,
 14. Zespól Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego w Koninie,
 15. Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2 w Rudzie Śląskiej,
 16. Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 1 w Poznaniu, 
 17. Zespół Szkół Nr 3 w Jaworznie,
 18.  Technikum TEB Edukacja w Bydgoszczy,
 19. Szkoła Podstawowa przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Stargardzie,
 20. Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Polskich Olimpijczyków w Krakowie,
 21. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gołdapie,
 22. Szkoła Podstawowa Nr 2 we Wschowie,
 23. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Przasnyszu,
 24.  Szkoła Podstawowa w Chmielnie,
 25. Szkoła Podstawowa w Rogowicach,
 26. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Luboniu,
 27.  Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Władysława Broniewskiego w Pruszkowie
 28. Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zagórzu,
 29.  Szkoła Podstawowa w Klobi,
 30. Szkoła Podstawowa w Lipiu,
 31. Szkoła Podstawowa Nr 10 w Koninie,
 32. Szkoła Podstawowa Nr 6 w Świdnicy,
 33. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Janusza Korczaka w Zgorzelcu,
 34. Przedszkole Nr 4 Biały Konin w Koninie,
·         czekamy jeszcze na ostateczne potwierdzenie kilku innych szkół, które razem z nami będą realizować zadania edukacyjne .

Głównym działaniem, które będziemy wspólnie realizować wraz z uczniami i nauczycielami wszystkich zgłoszonych szkół, to nagranie przez uczniów każdej szkoły 5 - 10 minutowego filmiku, na temat „Zdrowe sposoby walki ze stresem”, w którym uczniowie będą prezentowali swoje zdrowe sposoby walki ze stresem. Wszystkie przygotowane filmiki zostaną później złożone w jeden film, który opublikujemy i udostępnimy na różnych edukacyjnych stronach i portalach. Przygotowany film, każdy nauczyciel w Polsce będzie mógł puścić podczas swojej lekcji (np. wychowawczej) we wszystkich klasach, ze szczególnym uwzględnieniem klas maturalnych i ostatnich klas gimnazjum i szkoły podstawowej, bo dla nich kwiecień i maj to czas największego stresu związanego z egzaminami. Wierzymy, że młodzi ludzie będą mieli fantastyczne pomysły i powstanie super film. Mamy nadzieję, że słowa młodego człowieka lepiej dotrą do drugiego, gdy usłyszą je z ust drugiej młodej osoby. Oficjalne pierwsze zaprezentowanie filmu odbędzie się podczas trwania obchodów Światowego Tygodnia Mózgu.
We współpracy z nauczycielami zgłoszonych szkół chcemy przygotować i przeprowadzić anonimową ankietę dla uczniów z tych szkół, na temat sytuacji stresujących dla uczniów w szkole oraz poza szkołą. Po uzyskaniu wyników ankiety z wszystkich szkól, przeprowadzimy analizę wyników ankiety, oficjalnie zaprezentujemy wyniki ankiety, a następnie opublikujemy wyniki tej ankiety na stronach i portalach edukacyjnych dla nauczycieli i rodziców.
Wraz z grupą nauczycieli opracowujemy scenariusz lekcji/warsztatów antystresowych dla uczniów, a gdy będzie już gotowy, roześlemy go do szkół partnerskich, aby nauczyciele mogli przeprowadzić zajęcia w swoich szkołach ze swoimi uczniami, na podstawie opracowanego scenariusza. Przygotowany scenariusz zamieścimy również na portalach i stronach edukacyjnych dla nauczycieli.
Na początku lutego ogłoszone zostaną dwa konkursy dla uczniów z całej Polski. Pierwszy konkurs, na prezentację multimedialną na temat „Zdrowe sposoby walki ze stresem”, drugi, na plakat „Stop dla narkotyków, alkoholu, papierosów i dopalaczy”. Wierzymy, że młodzi ludzie będą mieli rewelacyjne pomysły i powstaną ciekawe prace konkursowe. Wszystkie przysłane prezentacje zamieścimy na portalach i stronach edukacyjnych dla uczniów i nauczycieli, a nadesłane plakaty, posłużą nam również do przygotowania wystawy, którą będą mogli zobaczyć wszyscy chętni mieszkańcy powiatu konińskiego.
Podczas trwania Światowego Tygodnia Mózgu planujemy również zorganizować warsztaty i wykłady dla nauczycieli, uczniów i ich rodziców, z zakresu zdrowych sposobów walki ze stresem, które poprowadzą nauczyciele z ZSEU w Żychlinie.
1)   Wykłady dla nauczycieli:
·  „Wpływ stresu na mózg człowieka”;
·  „Wycieczka, jako jedna z form walki ze stresem”,
2)   Wykłady dla uczniów:
·  „Wpływ stresu na mózg ucznia” ,
·  „Wpływ alkoholu, papierosów i narkotyków na zdrowie człowieka”,
·  „Gry i zabawy dydaktyczne (gry matematyczne, planszowe, szachy, sudoku i krzyżówki, rebusy) jako forma walki ze stresem”,
3)   Wykłady dla rodziców uczniów:
·  „10 sposobów na pozbycie się stresu”;
4)   Warsztaty dla uczniów:
·  „Osiągnięcie stanu relaksu dzięki metodzie SITA” ,
·  „Wycieczka sposobem na stres” ,
·  „Radzimy sobie ze stresem” ,
·  „Relaksacyjne warsztaty oddechowe” ,
·  „Sportem w stres, czyli walczymy ze stresem za pomocą sportu”,
·  „Gry i zabawy dydaktyczne”,
5)   Wykład zaproszonego gościa;

         W ramach obchodów Europejskiego Dnia Mózgu, zorganizowany zostanie również w szkole dla uczniów  „Konkurs Wiedzy o Mózgu”, konkurs „Znajdź i Rozwiąż Rebus”, który polega na odnalezieniu na terenie szkoły, jak największej ilości zawieszonych rebusów oraz prawidłowym ich rozwiązaniu, a także „III Mistrzostwa Szkoły w SUDOKU”.
Ponadto, w szkole będą trwały poszukiwania ucznia o najwyższym ilorazie inteligencji, na podstawie gotowych testów IQ, opracowanych przez naukowców z Mensy.
.                         Na holu szkoły przygotujemy również kącik, w którym uczniowie będą mogli rozwiązywać różne zadania matematyczne, rebusy, oraz pograć w gry planszowe lub karciane, do rozegrania których trzeba wykorzystać pracę swojego mózgu. Wszystkie gry to również świetny pomysł         na odstresowanie swojego organizmu.
Przygotujemy również komplet ulotek dotyczących pracy mózgu, efektywnych metod uczenia się oraz sposobów walki ze stresem, który otrzyma każdy uczeń zaraz po wejściu do szkoły.
Przez cały okres trwania naszej akcji szkoła udekorowana będzie plakatami i ulotkami o budowie, funkcjach i pracy mózgu.  


O wszystkich szczegółach i poszczególnych etapach projektu będę pisać na bieżąco.

Organizatorzy – nauczyciele z ZSEU w Żychlinie:
Joanna Gadomska, Monika Kieliszak, Ewelina Jankowska,  Anetta Janc, Agnieszka Marciniak, Agnieszka Rogalska, Ewa Wallis,  Marcin Kieliszak, Piotr Rosiak,Komentarze

Publikowanie komentarza

Popularne Posty

Tydzień Uczniowskiej SuperMocy - co to, po co i dlaczego?

Co to jest Tydzień Uczniowskiej SuperMocy? Tydzień Uczniowskiej SuperMocy to tydzień, podczas którego chciałybyśmy zaproponować, aby w każdej szkole, klasie zorganizowane zostały zajęcia, warsztaty, gry i zabawy, podczas których uczniowie mieliby szansę poznać siebie oraz swoje mocne strony. Po co zaproponowałyśmy Tydzień Uczniowskiej SuperMocy? Pytaliście kiedyś uczniów, co jest ich mocną stroną? W czym są najlepsi? Co najlepiej robią? Co w sobie lubią? Co uważają za swoje największe osiągnięcie?   Długo czekaliście na odpowiedzi? A pytaliście kiedyś swoich uczniów o ich słabe strony, w czym są niedoskonali, z czym sobie nie radzą, co jest ich największym niepowodzeniem? I co, tak samo długo czekaliście na odpowiedzi? Otóż to, uczniowie, zdecydowanie szybciej i łatwiej potrafią mówić o swoich słabych stronach, niż o mocnych, dużo więcej potrafią wymienić słabych stron niż mocnych (słabych 10, może więcej a mocnych 1 może 2). Poprzez akcję Tydzień Uczniows

Wielka biologiczna gra o NEURONY

Na czas, kiedy edukacja przeniosła się ze szkoły do domu proponuję moim uczniom „Wielką biologiczną grę o NEURONY” Koronawirus zmienia oblicze obecnej edukacji. Najbliższe tygodnie, to czas, gdy edukacja odbywać się będzie w troszkę inny sposób. Pomimo tego, że zamknięte są szkoły, to wcale nie znaczy, że nie można teraz zdobywać nowej wiedzy. Oczywiście, że można, tylko troszkę w inny sposób. Jak grzyby po deszczu, powstają platformy edukacyjne do nauki każdego przedmiotu, z łatwym, bezpłatnym dostępem dla każdego ucznia, niezależnie od poziomu nauczania. Korzystajcie z nich, jeżeli tylko możecie. Cieszę się również z faktu, że nauczyciele także działają, tworzą i nagrywają lekcje on-line, aby każdy uczeń mógł poczuć się jak w szkole. Sama znam wielu takich cudownych belfrów, którzy już lada dzień wystartują ze swoimi lekcjami w wirtualnej klasie, i prawdę mówiąc, już się nie mogę doczekać tych lekcji. A ja? Czy też przygotuję takie lekcje? Być może TAK. Jestem TIK

OGÓLNOPOLSKI PROJEKT „EKO-SZKOŁA”

Środowisko przyrodnicze, w którym żyje człowiek, jest naszym naturalnym miejscem na Ziemi. Jesteśmy częścią przyrody. Nasze życie i zdrowie zależy od warunków panujących w środowisku. A jak jest? Niestety źle! Zanieczyszczona jest woda, powietrze i gleba, piętrzą się góry odpadów. Efekt cieplarniany, smog, dziura ozonowa, kwaśne deszcze, to już nasza codzienność, słyszymy o tym w telewizji, w radio, czytamy w gazetach i Internecie. A przecież środowisko, które jest zanieczyszczone ma negatywny wpływ na życie wszystkich istot żywych, ma negatywny wpływ na nasze zdrowie. Przebywanie w zanieczyszczonym środowisku przyczynia się do zwiększenia występowania chorób układu oddechowego, zaburzeń układu krążenia, bezsenności, bólu głowy, złego samopoczucia, chorób oczu, reakcji alergicznych ustroju i wielu innych. Co zrobić? Od czego zacząć, aby było lepiej? Trzeba zacząć od „sprzątania” swojego podwórka. Do zatrzymania istniejącego trendu, coraz większej i szybszej degradacji środowisk