Przejdź do głównej zawartości

OGÓLNOPOLSKI KONKURS NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ „Zdrowe sposoby walki ze stresem”
Konkurs objęty jest honorowym patronatem: Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, Starosty Konińskiego, grupy SuperBelfrzy RP oraz Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie;
Patronat medialny nad konkursem sprawuje: Głos Nauczycielski oraz TV Wielkopolska;
Konkurs jest częścią ogólnopolskiego projektu „Stres a nasz mózg – walka do wygrania”;
Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych im. Fryderyka Chopina w Żychlinie;


REGULAMIN KONKURSU:
·  Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych (3 klasa) oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu całej Polski;
·     Konkurs oceniany będzie w dwóch kategoriach wiekowych: 11-15 lat oraz 16-19 lat;
· Celem konkursu jest promowanie zdrowego stylu życia oraz rozwijanie uzdolnień informatycznych dzieci        i młodzieży;
·   Zadaniem konkursowym jest wykonanie prezentacji multimedialnej na temat: „Zdrowe sposoby walki ze  
      stresem”, która prezentować ma i promować tylko zdrowe sposoby walki ze stresem;
·    Prezentacja multimedialna musi: wykonana być w programie Power Point; zawierać od 15 do 30 slajdów; zawierać stronę tytułową z danymi autora; imię i nazwisko, wiek, szkoła, imię i nazwisko opiekuna; zawierać informację o wykorzystanych materiałach źródłowych;
·    Prezentacja multimedialna powinna zostać nagrana na płytę CD lub DVD;
·    Oceny pracy dokona Jury powołane przez Organizatora;
·     Kryteria oceny:
                *zgodność treści z tematyką konkursu,                * wartość merytoryczna pracy,
*sposób zaprezentowania tematu, techniczna strona pracy,
  • Na odwrotnej stronie pracy należy przykleić metryczkę: imię i nazwisko oraz wiek autora, imię i nazwisko oraz nr telefonu opiekuna, nazwa oraz adres mailowy szkoły, a także oświadczenie „Wyrażam zgodę na publikowanie mojego imienia i nazwiska oraz mojego wizerunku na stronach internetowych Organizatora oraz w środkach masowego przekazu, na potrzeby związane z podaniem wyników Konkursu” podpisane przez ucznia i opiekuna;
  • Prace mogą zostać przesłane pocztą (z dopiskiem Dzień Mózgu 2019) na adres: ZSEU w Żychlinie, ul. Parkowa 2, 62 -571 Stare Miasto  lub osobiście dostarczone do Organizatora (ZSEU w Żychlinie) do dnia 5 marca 2019 r.  (prace dostarczone po 6 marca nie będą oceniane);
  • Nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora;
  • Na autorów najlepszych prac, w każdej kategorii wiekowej, czekają nagrody ufundowane przez Starostę Konińskiego oraz fundację FENS z Brukseli (Federation of European Neuroscience Societies);
  • Organizator konkursu  skontaktuje się z opiekunem ucznia, w przypadku gdy został on laureatem konkursu;
  •  Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie biologiazblondynka.blogspot.com 8 marca br.
  • Wręczenie nagród nastąpi 15 marca 2019 roku w Zespole Szkół Ekonomiczno – Usługowych im F. Chopina  w Żychlinie podczas obchodów Światowego Tygodnia Mózgu;
Organizatorzy
Komentarze

Popularne Posty

Tydzień Uczniowskiej SuperMocy - co to, po co i dlaczego?

Co to jest Tydzień Uczniowskiej SuperMocy? Tydzień Uczniowskiej SuperMocy to tydzień, podczas którego chciałybyśmy zaproponować, aby w każdej szkole, klasie zorganizowane zostały zajęcia, warsztaty, gry i zabawy, podczas których uczniowie mieliby szansę poznać siebie oraz swoje mocne strony. Po co zaproponowałyśmy Tydzień Uczniowskiej SuperMocy? Pytaliście kiedyś uczniów, co jest ich mocną stroną? W czym są najlepsi? Co najlepiej robią? Co w sobie lubią? Co uważają za swoje największe osiągnięcie?   Długo czekaliście na odpowiedzi? A pytaliście kiedyś swoich uczniów o ich słabe strony, w czym są niedoskonali, z czym sobie nie radzą, co jest ich największym niepowodzeniem? I co, tak samo długo czekaliście na odpowiedzi? Otóż to, uczniowie, zdecydowanie szybciej i łatwiej potrafią mówić o swoich słabych stronach, niż o mocnych, dużo więcej potrafią wymienić słabych stron niż mocnych (słabych 10, może więcej a mocnych 1 może 2). Poprzez akcję Tydzień Uczniows

Wielka biologiczna gra o NEURONY

Na czas, kiedy edukacja przeniosła się ze szkoły do domu proponuję moim uczniom „Wielką biologiczną grę o NEURONY” Koronawirus zmienia oblicze obecnej edukacji. Najbliższe tygodnie, to czas, gdy edukacja odbywać się będzie w troszkę inny sposób. Pomimo tego, że zamknięte są szkoły, to wcale nie znaczy, że nie można teraz zdobywać nowej wiedzy. Oczywiście, że można, tylko troszkę w inny sposób. Jak grzyby po deszczu, powstają platformy edukacyjne do nauki każdego przedmiotu, z łatwym, bezpłatnym dostępem dla każdego ucznia, niezależnie od poziomu nauczania. Korzystajcie z nich, jeżeli tylko możecie. Cieszę się również z faktu, że nauczyciele także działają, tworzą i nagrywają lekcje on-line, aby każdy uczeń mógł poczuć się jak w szkole. Sama znam wielu takich cudownych belfrów, którzy już lada dzień wystartują ze swoimi lekcjami w wirtualnej klasie, i prawdę mówiąc, już się nie mogę doczekać tych lekcji. A ja? Czy też przygotuję takie lekcje? Być może TAK. Jestem TIK

OGÓLNOPOLSKI PROJEKT „EKO-SZKOŁA”

Środowisko przyrodnicze, w którym żyje człowiek, jest naszym naturalnym miejscem na Ziemi. Jesteśmy częścią przyrody. Nasze życie i zdrowie zależy od warunków panujących w środowisku. A jak jest? Niestety źle! Zanieczyszczona jest woda, powietrze i gleba, piętrzą się góry odpadów. Efekt cieplarniany, smog, dziura ozonowa, kwaśne deszcze, to już nasza codzienność, słyszymy o tym w telewizji, w radio, czytamy w gazetach i Internecie. A przecież środowisko, które jest zanieczyszczone ma negatywny wpływ na życie wszystkich istot żywych, ma negatywny wpływ na nasze zdrowie. Przebywanie w zanieczyszczonym środowisku przyczynia się do zwiększenia występowania chorób układu oddechowego, zaburzeń układu krążenia, bezsenności, bólu głowy, złego samopoczucia, chorób oczu, reakcji alergicznych ustroju i wielu innych. Co zrobić? Od czego zacząć, aby było lepiej? Trzeba zacząć od „sprzątania” swojego podwórka. Do zatrzymania istniejącego trendu, coraz większej i szybszej degradacji środowisk