Przejdź do głównej zawartości

Podsumowanie części projektu "Stres a nasz mózg - walka do wygrania". Lista laureatów ogólnopolskich konkursów.15 marca 2019 r. w sali konferencyjnej kompleksu sportowo-dydaktycznego Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Fryderyka Chopina w Żychlinie, odbyło się podsumowanie Światowego Tygodnia Mózgu 2019 oraz części ogólnopolskiego projektu „Stres a nasz mózg – walka do wygrania”, który razem ze mną współtworzyły panie: Ewelina Jankowska, Monika Kieliszak, Agnieszka Marciniak, Agnieszka Rogalska i Ewa Wallis.
W czasie imprezy zaprezentowałam główne cele i założenia projektu „Stres a nasz mózg – walka do wygrania”, przedstawiłam Honorowych Patronów projektu (Marszałek Województwa Wielkopolskiego Pan Marek Woźniak, Starosta Koniński Pan Stanisław Bielik, Wielkopolski Kurator Oświaty Pani Elżbieta Leszczyńska, grupa SuperBelfrzy RP, Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie, Federacja Europejskich Towarzystw Neuronauki FENS z Brukseli oraz Fundacja Dana z Brukseli), patronów medialnych (Głos Nauczycielski oraz Telewizja Wielkopolska) oraz placówki oświatowe z Konina oraz z całej Polski, które dołączyły do projektu (ponad 50).

Dokonałam również podsumowania działań prowadzonych w ramach tego projektu, przedstawiając wykłady i warsztaty prowadzone dla uczniów z ZSEU w Żychlinie oraz uczniów ze szkół powiatu konińskiego, nauczycieli, rodziców oraz mieszkańców Konina, Żychlina i Starego Miasta, które miały miejsce w ZSEU w Żychlinie:
1)    Wykład „Mózg kobiety a mózg mężczyzny” Pani Joanna Gadomska
2)    Wykład „Wpływ stresu na zdrowie” Pani Cyntia Szymańska
3)    Warsztaty „O zarządzaniu sobą w stresie" oraz „Emisja, higiena i rehabilitacja głosu", Pani Marlena Brzezińska – Stawicka
4)    Wykład „Stres w różnych kulturach” Pani Agnieszka Marciniak
5)    Warsztaty kulinarne „Brain food – nakarm swój mózg, a on Ci się odwdzięczy” Pani Katarzyna Hryciuk
6)    Warsztaty „Co stresuje młodych ludzi” oraz „Zdrowe sposoby walki ze stresem” – pani Joanna Gadomska
7)    Warsztaty „Praca i pasja – czy to możliwe?” Pani Żanetta Matlewska
8)    Warsztaty „Gry i zabawy neurodydaktyczne, jako forma walki ze stresem”
Pani Ewa Wallis
9)    Warsztaty „Radzimy sobie ze stresem” Pani Monika Kieliszak
10)       Warsztaty „Joga dobra na stres” Pani Julita Roszak
11)       Wykład „Stres i jego wpływ na funkcjonowanie człowieka. Metody radzenia sobie ze stresem” Pani Margareta Kurzawa
12)       Warsztaty „Siła oddechu” Pani Agnieszka Rogalska
13)       Warsztaty „Osiągnięcie stanu relaksu metodą SITA” Pani Ewelina Jankowska
14)       Warsztaty „Sportem w stres” Pan Bartosz Pluciński
Wszystkie wykłady i warsztaty zostały nagrane i już niebawem zostaną opublikowane, na portalach i stronach dla uczniów, rodziców i nauczycieli, aby mogły zobaczyć je osoby, które nie mogły bezpośrednio w nich uczestniczyć. Pani Joanna przedstawiła również harmonogram zaplanowanych już, kolejnych wykładów i warsztatów w ramach tego projektu:
      Pani Ewelina Petzke – 4 kwietnia – wykład „Chemiczne podłoże stresu”
      Pani Joanna Gadomska – 10 kwietnia – wykład „Wpływ alkoholu, narkotyków, papierosów i dopalaczy na mózg człowieka”
      Pani Izabela Sołtysik – 17 kwietnia wykład „Czy to prawda, że stres jest motorem wszystkich naszych działań? Czy można go oswoić lub całkowicie wyeliminować? 
      Pani Joanna Gadomska – 30 kwietnia  – wykład „Budowa i praca naszego mózgu”
W czasie podsumowania działań projektowych przedstawiłam również sprawozdanie z różnorodnych zajęć, wykładów i warsztatów jakie mają miejsce w szkołach, które dołączyły do projektu oraz potwierdziłam to prezentując liczne zdjęcia z tych szkół.
Podczas podsumowania projektu zaprezentowane zostały także wyniki ogólnopolskiej ankiety „Stres w życiu naszych uczniów”, w której uczestniczyło ponad 2200 uczniów ze szkół podstawowych (klasy V, VI, VII i VIII), gimnazjalnych (III klasa) oraz szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. Miała miejsce również premiera części I filmu „Zdrowe sposoby walki ze stresem”, który składał się z kilku filmików nagranych przez uczniów i nauczycieli ze szkół z całej Polski, które dołączyły do projektu. Filmików ze szkół partnerskich przyszło tak dużo, że łączny czas ich trwania to prawie 3 godziny. Wszystkie otrzymane filmiki zostaną opublikowane, gdyż młodzi ludzie mieli fantastyczne pomysły, jak w sposób zdrowy dla swojego organizmu można walczyć ze stresem. Zaprezentowany został również filmik przygotowany przez uczniów i nauczycieli z Przedszkola Nr 4 w Koninie pod tytułem „Nasze sposoby na stres, czyli Biały Konik poleca”.
W czasie uroczystości nastąpiło również rozstrzygnięcie dwóch ogólnopolskich konkursów, organizowanych w ramach tego projektu:
Ø konkurs plastyczny na plakat „Stop dla narkotyków, alkoholu, papierosów i dopalaczy”;
Ø konkurs na prezentację multimedialną „Zdrowe sposoby walki ze stresem”;
oraz wręczenie dyplomów i nagród laureatom i osobom wyróżnionym w konkursach.
Nagrody w konkursach ufundowało Starostwo Powiatowe w Koninie oraz Fundacja Dana z Brukseli.
Laureatami konkursów zostali:

Konkurs plastyczny na plakat „Stop dla narkotyków, alkoholu, papierosów i dopalaczy”

kategoria 11-15 lat:
I miejsce – Zofia Kokot - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Żernicy oraz 
                    Maja Szachniewicz - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Żernicy
II miejsce – Konrad Danek - Szkoła Podstawowa Nr 49 w Częstochowie
III miejsce – Weronika Musioł - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Żernicy
Wyróżnienie – Jagoda Bartoszek - Szkoła Podstawowa w Droszewie oraz 
                           Klaudia Pinkawa - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Żernicy

kategoria 16-19 lat
I miejsce – Joanna Janiak - Zespół Szkół Ekonomiczno - Usługowych w Żychlinie oraz
                    Dawid Kowalski  - Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego w  
                    Koninie
II miejsce – Oliwia Olszewska  - Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego 
                     w Koninie
III miejsce – Katarzyna Maryjańska - I Liceum Ogólnokształcące w Wyszkowie oraz 
                      Karolina Mijalska - II Liceum Ogólnokształcące w Koninie
Wyróżnienie – Oliwia Maruszczyk  - Zespół Szkół Chemiczno - Medycznych w  
                          Tarnowskich Górach oraz 
                        Zuzanna Kolano  - Zespól Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego 
                        w Koninie oraz 
                        Anna Korpas  - Zespół Szkół Ekonomiczno - Usługowych w Żychlinie

Konkurs na prezentację multimedialną „Zdrowe sposoby walki ze stresem”

kategoria 11-15 lat:
I miejsce – Karol Chabowski - Szkoła Podstawowa w Czaplinku oraz 
                    Hidzran Ibrahimowa - Szkoła Podstawowa Nr 22 we Włocławku
II miejsce – Filip Ułaś - Szkoła Podstawowa w Czaplinku
III miejsce – Natalia Remiszewska - Szkoła Podstawowa Nr 9 w Pruszkowie oraz 
                      Patryk Różanski  - Zespół Szkół nr 2 w Ciachcinie
Wyróżnienie – Maria Bomba - Szkoła Podstawowa w Psarach oraz 
                         Aleksandra Fielestal  - Zespół Szkół w Szydłowie

Kategoria 16-19 lat:
I miejsce – Laura Wieczorek - Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych w Żychlinie,
II miejsce – Zuzanna Wróbel – Kudyniuk - Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych w  
                     Żychlinie
III miejsce – Szantal Strzelińska - Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych w Żychlinie
Wyróżnienie – Laura Olejnik - Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych w Żychlinie.

Również nauczyciele otrzymali podziękowanie za wsparcie i pomoc dla swoich uczniów biorących udział w konkursie.
Gościem specjalnym uroczystości była Pani Marzena Pałasz, dietetyk, która wygłosiła bardzo ciekawy wykład „Balans w życiu, bilans w diecie – jak nakarmić swój mózg  zdrowo i bezstresowo”.

W uroczystości uczestniczyli:
Pani Żanetta Matlewska – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Koninie,
Pani Julia Stasińska – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Koninie,
Pan Jan Bartczak – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Koninie,
Pan Krzysztof Franikowski – Wizytator Kuratorium Oświaty w Poznaniu delegatura w Koninie,
Pan Dariusz Wesołowski – Prorektor Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich w Koninie,
Pani Elżbieta Siudaj – Pogodska – Kanclerz Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich w Koninie,
Pan Jarosław Jankowski – Dyrektor Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie,
Pani Lucyna Lenard – Woźniak – Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie,
Pani Mariola Wasilewska – Dyrektor Przedszkola Nr 4 w Koninie Biały Konik,
Pani Małgorzata Sienkiewicz – Dyrektor XXXVII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Terapeutycznymi w Poznaniu,
Pani Anna Liczbińska – Dyrektor Ośrodka Rehabilitacyjno – Wychowawczego w Sadlnie,
Pan Karol Fritz – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 10 w Koninie,
Pani Izabella Andrzejczak – Wicedyrektor Zespołu Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego w Koninie,
Pani Agnieszka Gołębiowska – Kierownik Wydziału Strategii i Marketingu Miasta Urzędu Miejskiego w Koninie,
Pani Anna Wolbach – Gołębiowska – Kierownik Oddziału Noworodkowego Szpitala Zespolonego w Koninie,
Pani Anna Maleszewska – nauczycielka Szkoły Podstawowej Nr 9 w Pruszkowie,
Pani Małgorzata Urbańska – nauczycielka Szkoły Podstawowej w Nowych Skalmierzycach,
Pani Katarzyna Chlebowska – nauczycielka Zespołu Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego w Koninie,
Pani Agnieszka Łukomska – nauczycielka Zespołu Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego w Koninie,
Pani Edyta Kotkowska – nauczycielka Szkoły Podstawowej Nr 10 w Koninie,
Pani Kamila Matuszak – nauczycielka Przedszkola Nr 4 w Koninie Biały Konik,
Pani Ewelina Szurgot – Prus – specjalista ds. edycji Wydawnictwa IBIS z Żychlina,
oraz uczniowie i nauczyciele ZSEU w Żychlinie oraz szkół biorących udział w projekcie.

Dla wszystkich laureatów konkursów oraz zaproszonych gości Julia Krzosek, uczennica klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego w ZSEU w Żychlinie, zaprezentowała swój mini recital, śpiewając i grając na ukulele.
Po uroczystości uczestnicy podsumowania zostali zaproszeni na wystawę nagrodzonych prac konkursowych, wystawę ulotek antystresowych zaprojektowanych przez uczniów klasy III TOR z ZSEU w Żychlinie, do kącika antystresowego przygotowanego przez Wydawnictwo IBIS z Żychlina oraz na chwilę refleksji przy kawie i słodkim poczęstunku.Komentarze

Popularne Posty

Tydzień Uczniowskiej SuperMocy - co to, po co i dlaczego?

Co to jest Tydzień Uczniowskiej SuperMocy? Tydzień Uczniowskiej SuperMocy to tydzień, podczas którego chciałybyśmy zaproponować, aby w każdej szkole, klasie zorganizowane zostały zajęcia, warsztaty, gry i zabawy, podczas których uczniowie mieliby szansę poznać siebie oraz swoje mocne strony. Po co zaproponowałyśmy Tydzień Uczniowskiej SuperMocy? Pytaliście kiedyś uczniów, co jest ich mocną stroną? W czym są najlepsi? Co najlepiej robią? Co w sobie lubią? Co uważają za swoje największe osiągnięcie?   Długo czekaliście na odpowiedzi? A pytaliście kiedyś swoich uczniów o ich słabe strony, w czym są niedoskonali, z czym sobie nie radzą, co jest ich największym niepowodzeniem? I co, tak samo długo czekaliście na odpowiedzi? Otóż to, uczniowie, zdecydowanie szybciej i łatwiej potrafią mówić o swoich słabych stronach, niż o mocnych, dużo więcej potrafią wymienić słabych stron niż mocnych (słabych 10, może więcej a mocnych 1 może 2). Poprzez akcję Tydzień Uczniows

Wielka biologiczna gra o NEURONY

Na czas, kiedy edukacja przeniosła się ze szkoły do domu proponuję moim uczniom „Wielką biologiczną grę o NEURONY” Koronawirus zmienia oblicze obecnej edukacji. Najbliższe tygodnie, to czas, gdy edukacja odbywać się będzie w troszkę inny sposób. Pomimo tego, że zamknięte są szkoły, to wcale nie znaczy, że nie można teraz zdobywać nowej wiedzy. Oczywiście, że można, tylko troszkę w inny sposób. Jak grzyby po deszczu, powstają platformy edukacyjne do nauki każdego przedmiotu, z łatwym, bezpłatnym dostępem dla każdego ucznia, niezależnie od poziomu nauczania. Korzystajcie z nich, jeżeli tylko możecie. Cieszę się również z faktu, że nauczyciele także działają, tworzą i nagrywają lekcje on-line, aby każdy uczeń mógł poczuć się jak w szkole. Sama znam wielu takich cudownych belfrów, którzy już lada dzień wystartują ze swoimi lekcjami w wirtualnej klasie, i prawdę mówiąc, już się nie mogę doczekać tych lekcji. A ja? Czy też przygotuję takie lekcje? Być może TAK. Jestem TIK

OGÓLNOPOLSKI PROJEKT „EKO-SZKOŁA”

Środowisko przyrodnicze, w którym żyje człowiek, jest naszym naturalnym miejscem na Ziemi. Jesteśmy częścią przyrody. Nasze życie i zdrowie zależy od warunków panujących w środowisku. A jak jest? Niestety źle! Zanieczyszczona jest woda, powietrze i gleba, piętrzą się góry odpadów. Efekt cieplarniany, smog, dziura ozonowa, kwaśne deszcze, to już nasza codzienność, słyszymy o tym w telewizji, w radio, czytamy w gazetach i Internecie. A przecież środowisko, które jest zanieczyszczone ma negatywny wpływ na życie wszystkich istot żywych, ma negatywny wpływ na nasze zdrowie. Przebywanie w zanieczyszczonym środowisku przyczynia się do zwiększenia występowania chorób układu oddechowego, zaburzeń układu krążenia, bezsenności, bólu głowy, złego samopoczucia, chorób oczu, reakcji alergicznych ustroju i wielu innych. Co zrobić? Od czego zacząć, aby było lepiej? Trzeba zacząć od „sprzątania” swojego podwórka. Do zatrzymania istniejącego trendu, coraz większej i szybszej degradacji środowisk