Przejdź do głównej zawartości

Jak wygląda DNA?
Scenariusz zajęć do samodzielnej uczniowskiej lekcji biologii

Typ szkoły: ponadgimnazjalna
Klasa: trzecia LO/czwarta Technikum
Przedmiot: biologia

Narzędzia potrzebne do lekcji: komputer, tablet lub smartfon każdego ucznia, głośniki,  wydrukowana karta pracy z zadaniami do uzupełnienia, kolorowy papier, klej, nożyczki, plastelina, druciki, wyciory, wykałaczki, koraliki, klocki, *aplikacja edukacyjna na smartfona AR 3D Science, *wydrukowana karta do aplikacji AR 3D Science,

Cele lekcji:
 poznanie budowy (budowa nukleotydu DNA, komplementarność zasad azotowych, podwójna helisa) i roli cząsteczki DNA;
- doskonalenie umiejętności korzystania z komputera;
-   *nabycie umiejętności posługiwania się nową aplikacją;

Podstawa programowa:
VI. Genetyka i biotechnologia.
  1. Kwasy nukleinowe.
 Uczeń:
1) przedstawia budowę nukleotydów;
2) przedstawia strukturę podwójnej helisy i określa rolę wiązań wodorowych w jej utrzymaniu;

Zawartość: scenariusz lekcji, z linkami do aplikacji na telefon, linkami do filmu oraz zadań interaktywnych,; karta pracy do zrobienia przez ucznia;

Metody pracy: mapa myśli, praca z e-podręcznikiem, korzystanie z zasobów internetu , kreatywna praca – tworzenie modelu DNA, *praca z aplikacją;

*punkty, które mogą być opcjonalnie zrealizowane przez ucznia;

Temat: Jak wygląda DNA?

DNA, czyli kwas deoksyrybonukleinowy, to związek chemiczny, który od dawna interesuje nie tylko naukowców, ale i każdego z nas. Dzięki narzędziom TIK uczniowie będą mogli w trójwymiarze na własne oczy sprawdzić, jak wygląda DNA.

Uczeń otrzymuje temat lekcji – Jak wygląda DNA?. Temat lekcji sformułowany jest w formie pytania, aby uczeń podczas aktywnego uczestniczenia w całej lekcji sam starał się szukać odpowiedzi na pytanie podane w temacie. Jeżeli na koniec lekcji uczeń będzie umiał omówić budowę DNA na schemacie oraz samodzielnie narysować schematycznie tę cząsteczkę, oznacza to, że cel lekcji został osiągnięty.

Przebieg lekcji:

  1. Początek lekcji to tworzenie przez ucznia mapy myśli – uczeń na środku kartki zeszytu zapisuje pojęcie „DNA”. Zadaniem ucznia jest podanie jak największej liczby skojarzeń związanych z tą cząsteczką. Uczeń zapisuje swoje propozycje w zeszycie.
  2. Uczeń za pomocą swojego smartfona lub komputera musi odnaleźć w Internecie odpowiedzi na pytania dotyczące historii odkrywania i poznawania DNA, :
- W którym roku i przez kogo zostało odkryte DNA?
- Kto skonstruował po raz pierwszy model budowy cząsteczki DNA?
- W którym roku odkrywcy struktury DNA otrzymali Nagrodę Nobla?
- Kiedy po raz pierwszy DNA zostało wykorzystane w kryminalistyce?
  1. Uczeń wyszukuje w Internecie: rysunki, zdjęcia oraz animacje dotyczące DNA, tworząc spis linków do ciekawych materiałów z zakresu DNA.
  2. Na podstawie podręcznika oraz znalezionych informacji, uczeń poznaje budowę cząsteczki DNA i uzupełnia przygotowaną przez nauczyciela kartę pracy dotyczącą DNA.
  3. Na podstawie zdobytej wiedzy, uczeń tworzy swój własny  model DNA (z rzeczy posiadanych obecnie w domu).
  4. *Uczeń instaluje na swoim smartfonie darmową aplikację AR-3D Science, dostępną w Sklep Play (https://play.google.com/store/apps/details?id=in.pantherstudio.arscienceeducationlearning&hl=pl).
Uczeń pobiera za darmo kartę DNA do wydrukowania (karta dostępna jest pod adresem: https://drive.google.com/file/d/0B__QXD1FMVvQaXZQcTQ0UjlmcTA/view?usp=sharing). Uczeń drukuje kartę a następnie ją skanuje. Po zeskanowaniu uczeń może zobaczyć trójwymiarową cząsteczkę DNA.
  1. Na zakończenie uczniowie oglądają filmik na YouTubie, który przedstawia izolowanie DNA z owocu kiwi, filmik https://www.youtube.com/watch?v=ZQBQUprggWw  .
  2. *Jeżeli uczeń dysponuje czasem i potrzebnymi odczynnikami, warto zaproponować uczniom, aby przygotowali i nagrali własny filmik z izolacji DNA (np. z cebuli lub truskawek), który będzie można również zamieścić w Internecie, jako pomoc naukowa dla innych.
  3. Po podsumowaniu lekcji uczeń wykonuje test wiedzy dostępny w Internecie pod adresem https://www.testomaniak.pl/test/biologia-kwasy-nukleinowe-dna-i-rna-3,t290 , gdzie od razu otrzymuje wyniki z rozwiązania, (pytania o RNA można pominąć).
Dodatkowe informacje:

Wygląd aplikacji AR 3D Science dostępnej w Sklep Play, którą można bezpłatnie ściągnąć na tablet lub smartfon. Aplikacja dostępna jest pod adresem https://play.google.com/store/apps/details?id=in.pantherstudio.arscienceeducationlearning&hl=pl
Zdjęcie prezentuje kartę wydrukowaną przez nauczyciela, którą otrzymuje uczeń, aby ją zeskanować. Karta do wydrukowania dostępna jest pod adresem https://drive.google.com/file/d/0B__QXD1FMVvQaXZQcTQ0UjlmcTA/view?usp=sharing

Zdjęcia przedstawiają trójwymiarowy obraz cząsteczki DNA, jaki powstał po zeskanowaniu karty, dzięki użyciu aplikacji AR 3D Scence
  
               

Komentarze

Popularne Posty

Tydzień Uczniowskiej SuperMocy - co to, po co i dlaczego?

Co to jest Tydzień Uczniowskiej SuperMocy? Tydzień Uczniowskiej SuperMocy to tydzień, podczas którego chciałybyśmy zaproponować, aby w każdej szkole, klasie zorganizowane zostały zajęcia, warsztaty, gry i zabawy, podczas których uczniowie mieliby szansę poznać siebie oraz swoje mocne strony. Po co zaproponowałyśmy Tydzień Uczniowskiej SuperMocy? Pytaliście kiedyś uczniów, co jest ich mocną stroną? W czym są najlepsi? Co najlepiej robią? Co w sobie lubią? Co uważają za swoje największe osiągnięcie?   Długo czekaliście na odpowiedzi? A pytaliście kiedyś swoich uczniów o ich słabe strony, w czym są niedoskonali, z czym sobie nie radzą, co jest ich największym niepowodzeniem? I co, tak samo długo czekaliście na odpowiedzi? Otóż to, uczniowie, zdecydowanie szybciej i łatwiej potrafią mówić o swoich słabych stronach, niż o mocnych, dużo więcej potrafią wymienić słabych stron niż mocnych (słabych 10, może więcej a mocnych 1 może 2). Poprzez akcję Tydzień Uczniows

Wielka biologiczna gra o NEURONY

Na czas, kiedy edukacja przeniosła się ze szkoły do domu proponuję moim uczniom „Wielką biologiczną grę o NEURONY” Koronawirus zmienia oblicze obecnej edukacji. Najbliższe tygodnie, to czas, gdy edukacja odbywać się będzie w troszkę inny sposób. Pomimo tego, że zamknięte są szkoły, to wcale nie znaczy, że nie można teraz zdobywać nowej wiedzy. Oczywiście, że można, tylko troszkę w inny sposób. Jak grzyby po deszczu, powstają platformy edukacyjne do nauki każdego przedmiotu, z łatwym, bezpłatnym dostępem dla każdego ucznia, niezależnie od poziomu nauczania. Korzystajcie z nich, jeżeli tylko możecie. Cieszę się również z faktu, że nauczyciele także działają, tworzą i nagrywają lekcje on-line, aby każdy uczeń mógł poczuć się jak w szkole. Sama znam wielu takich cudownych belfrów, którzy już lada dzień wystartują ze swoimi lekcjami w wirtualnej klasie, i prawdę mówiąc, już się nie mogę doczekać tych lekcji. A ja? Czy też przygotuję takie lekcje? Być może TAK. Jestem TIK

OGÓLNOPOLSKI PROJEKT „EKO-SZKOŁA”

Środowisko przyrodnicze, w którym żyje człowiek, jest naszym naturalnym miejscem na Ziemi. Jesteśmy częścią przyrody. Nasze życie i zdrowie zależy od warunków panujących w środowisku. A jak jest? Niestety źle! Zanieczyszczona jest woda, powietrze i gleba, piętrzą się góry odpadów. Efekt cieplarniany, smog, dziura ozonowa, kwaśne deszcze, to już nasza codzienność, słyszymy o tym w telewizji, w radio, czytamy w gazetach i Internecie. A przecież środowisko, które jest zanieczyszczone ma negatywny wpływ na życie wszystkich istot żywych, ma negatywny wpływ na nasze zdrowie. Przebywanie w zanieczyszczonym środowisku przyczynia się do zwiększenia występowania chorób układu oddechowego, zaburzeń układu krążenia, bezsenności, bólu głowy, złego samopoczucia, chorób oczu, reakcji alergicznych ustroju i wielu innych. Co zrobić? Od czego zacząć, aby było lepiej? Trzeba zacząć od „sprzątania” swojego podwórka. Do zatrzymania istniejącego trendu, coraz większej i szybszej degradacji środowisk